Våre folk

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med ca 103 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Alle

 1. Bente Mangschou

  Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

  T: 21 62 28 07
  @: Send e-post

 2. Christine Louise Parr

  Seniorrådgiver, ph.d

  T: 67 23 52 48
  @: Send e-post

 3. Daniel Flø

  Prosjektleder, ph.d.

  M: 47 66 42 11
  @: Send e-post

 4. Dean Basic

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 21 62 28 25
  M: 45 43 20 45
  @: Send e-post

 5. Gisle Solstad

  Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

  M: 98 36 72 86
  @: Send e-post

 6. Gro Mathisen

  Prosjektleder. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 06
  M: 99 59 37 80
  @: Send e-post

 7. Hilde Mellegård

  Fagdirektør mat, cand.med.vet, Phd

  M: 920 24 835
  @: Send e-post

 8. Inger Therese Laugsand Lillegaard

  Seniorrådgiver eksponeringsberegninger, ph.d.

  T: 21 62 28 18
  @: Send e-post

 9. Jo Skeie Hermansen

  Seniorrådgiver, ph.d.

  M: 482 00 409
  @: Send e-post

 10. Kjersti Kvie

  Seniorrådgiver, ph.d.

  M: 930 16 649
  @: Send e-post

 11. Martin Malmstrøm

  Prosjektleder, ph.d.

  M: 92 42 43 13
  @: Send e-post

 12. Merethe Aasmo-Finne

  Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 16
  M: 93 06 22 72
  @: Send e-post

 13. Micael Wendell

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 21 62 28 22
  M: 45 80 75 51
  @: Send e-post

 14. Nana Yaa Boahene

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 21 62 28 23
  M: 40 31 59 03
  @: Send e-post

 15. Nina Fride Sand

  Administrasjonsrådgiver

  T: 21 62 28 04
  M: 99 40 65 78
  @: Send e-post

 16. Siamak Yazdankhah

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 21 62 28 26
  M: 48 27 86 85
  @: Send e-post

 17. Tanya Samuelsen Kristiansen

  Senior kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør

  M: 95 09 41 50
  @: Send e-post

 18. Ville Erling Sipinen

  Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

  T: 21 62 28 19
  M: 92 04 13 68
  @: Send e-post

 19. Vitenskapskomiteen for mat og miljø

  The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

  T: +47 21 62 28 00
  @: Send e-post

 1. Anders Nielsen

  Nestleder for faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Ph.d.

  M: 91 35 04 35

 2. Anders Ruus

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Professor.

  M: 98 22 77 86

 3. Andrew Janczak

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  M: 41514939

 4. Angelika Agdestein

  Leder av faggruppen for dyrehelse og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 47 32 66 74

 5. Anine Christine Medin

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 38 14 14 28
  M: 474 63 893

 6. Anne Lise Brantsæter

  Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Phd.

  T: 21 07 63 26

 7. Asbjørn Magne Nilsen

  Leder av faggruppen for plantevernmidler og medlem av hovedkomiteen. Professor emeritus.

  M: 97 02 20 55

 8. Beatrix Alsanius

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  T: +46-767680496

 9. Berit Granum

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 21 07 66 96

 10. Bjørnar Ytrehus

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Med.Vet.

  M: 97 64 14 31

 11. Camilla Svendsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  M: 92 65 37 11

 12. Catherine Schwinger

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 55 58 97 33

 13. Cathrine Thomsen

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 65 46

 14. Christer Magnusson

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 95 20 53 04

 15. Christiane Kruse Fæste

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Rer.Nat.

  M: 47 75 34 88

 16. Dag O. Hessen

  Medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 95 03 78 99

 17. Dagrun Engeset

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Dr.Scient.

  M: 93 00 02 05

 18. Edel Oddny Elvevoll

  Medlem av hovedkomiteen. Professor.

 19. Einar Ringø

  Medlem av faggruppen for fôr. Professor.

  M: 90 72 61 25

 20. Eli K. Rueness

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Dr.Scient.

  M: 99 22 59 24

 21. Elisabeth Henie Madslien

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Ph.d.

  T: 63 80 78 03
  M: 95 11 23 68

 22. Elise Rundén Pran

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  T: 63 89 80 00

 23. Ellen M. Bruzell

  Nestleder for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 67 51 22 00

 24. Erik Joner

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og for faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient, HDR.

  M: 45 00 05 67

 25. Erik-Jan Lock

  Medlem av faggruppen for fôr. Ph.d.

  M: 95 40 12 44

 26. Erlend B. Nilsen

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Ph.d.

  M: 41 42 56 84

 27. Espen Mariussen

  Medlem av faggruppen for Faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 70 00

 28. Espen Rimstad

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  @: Send e-post

 29. Eva B. Thorstad

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Professor.

  M: 91 66 11 30

 30. Gaute Velle

  Leder av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 31. Georg Kapperud

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 95 28 52 21

 32. Gro-Ingunn Hemre

  Nestleder mat i hovedkomiteen. Professor.

  M: 48 18 50 35

 33. Gunnar Sundstøl Eriksen

  Nestleder for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Ph.d.

  M: 93 80 84 79

 34. Heidi Amlund

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: +45 93 51 08 77

 35. Helle Katrine Knutsen

  Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

  T: 97 52 11 40

 36. Hubert Dirven

  Nestleder for faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  T: 99258527

 37. Hugo de Boer

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Ph.d.

  M: 98 12 60 30

 38. Håvard Aanes

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Ph.d.

  M: 95 18 71 60

 39. Håvard Steinshamn

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 90 68 26 43

 40. Iben Margrete Thomsen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Cand.Silv, Ph.d.

  T: +45 22 27 05 00

 41. Inger Elisabeth Måren

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handle med truede arter (CITES). Ph.d

  T: 41 28 51 26

 42. Inger-Lise Steffensen

  Medlem av Hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 65 30

 43. Ingunn Anita Samdal

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 91 17 91 38

 44. Jacques Godfroid

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  M: 93 86 52 83

 45. Jan Alexander

  Leder av Hovedkomiteen. Dr.Med.

  T: 90 62 23 16

 46. Jan Ludvig Lyche

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Professor.

  M: 91 55 58 01

 47. Jens Rohloff

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Philos.

  M: 97 60 89 94

 48. Johan Stenberg

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

  T: +46-(0)70-6220042

 49. Johanna Bodin

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  T: 97604556
  M: 97 60 45 56

 50. Johanna Järnegren

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med fremmende arter (CITES). Ph.d.

  M: 91 89 71 48

 51. Jonny Beyer

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 98 21 54 31

 52. Josef Daniel Rasinger

  Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  M: 90 36 28 98

 53. Kaare Magne Nielsen

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Professor.

  M: 95 72 25 88

 54. Katrine Eldegard

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Dr.Scient.

  M: 99 16 35 92

 55. Kjetil Hindar

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Dr.Philos.

  M: 93 46 67 46

 56. Kjetil Klaveness Melby

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 48 01 63 92

 57. Knut Egil Bøe

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  T: 67 23 26 78

 58. Knut Madslien

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Ph.d.

  M: 91 73 69 09

 59. Knut Tomas Dalen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Philos.

  T: 22 85 15 15

 60. Kristin Holvik

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 21 07 83 97

 61. Kyrre Kausrud

  Medlem av faggruppen for Fremmede organismer, handel med truede arter. Dr.Scient.

  M: 99 54 51 45

 62. Lars Robert Hole

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer, handel med truede arter. Ph.d.

  M: 91 76 91 41

 63. Lawrence Kirkendall

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Professor emeritus.

  M: 93 07 78 87

 64. Lene Frost Andersen

  Nestleder for faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  M: 47 36 55 94

 65. Lisbeth Dahl

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Scient

  M: 47 29 16 89

 66. Live L. Nesse

  Medlem av faggruppen for fôr. DVM, Dr.Scient., Dr.Med.Vet.

  M: 92 44 12 67

 67. Lucy Robertson

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 97 70 12 14

 68. Marina Elisabeth Aspholm

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

  M: 93 28 82 66

 69. Martinus Løvik

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  T: 91 37 73 88

 70. Merete Hofshagen

  Medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  M: 48 89 63 95

 71. Mogens Nicolaisen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

 72. Monica Hauger Carlsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  T: 22 85 13 70

 73. Monica Sanden

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Dr.Scient.

  M: 97 01 16 54

 74. Nur Duale

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Ph.d.

  M: 98 84 75 47

 75. Olaug Taran Skjerdal

  Leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 41 50 36 50

 76. Ole Martin Eklo

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler og faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient.

  M: 97 52 58 83

 77. Paal Krokene

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 99 51 60 13

 78. Pål Trosvik

  Medlem av faggruppen for mikrobiell Økologi. Ph.d.

  M: 97 18 32 45

 79. Robin Ørnsrud

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 91 34 33 45

 80. Rolf Erik Olsen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  M: 97 59 81 69

 81. Rose Vikse

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Dr.Scient.

  T: 21 07 62 52

 82. Sandra A. I. Wright

  Medlem av faggruppen for faggruppen for plantehelse. Ph.d.

  T: (+46)-701914527

 83. Sara Bremer

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Ph.d.

  M: 95 76 25 11

 84. Sigrun Henjum

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  M: 41 55 09 07

 85. Solveig Jore

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

  M: 40 47 72 72

 86. Stine Marie Ulven

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  T: 22 84 02 08

 87. Tage Thorstensen

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Ph.d.

  M: 40 20 09 09

 88. Tonje H. Stea

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 38 14 23 24

 89. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86

 90. Tor Fredrik Holth

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  M: 98 22 77 49

 91. Tor Gjøen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  T: 22 84 49 43

 92. Tove Gulbrandsen Devold

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  M: 97 06 46 49

 93. Trine Eggen

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 90 99 70 74

 94. Trine Husøy

  Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 63 85

 95. Trond Møretrø

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Dr.Scient

  M: 46 69 81 86

 96. Trond Rafoss

  Leder for faggruppen for plantehelse og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient

  M: 90 02 65 19

 97. Truls Nesbakken

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 91 87 81 46

 98. Vegard Lysne

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  M: 41668218

 99. Vigdis Vandvik

  Nestleder miljø i hovedkomiteen. Professor.

  M: 47 30 17 94

 100. Yngvild Wasteson

  Leder av faggruppen for mikrobiell økologi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 47 02 49 64

 101. Åshild Krogdahl

  Leder av faggruppen for fôr og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  T: 67 23 20 25
  M: 95 19 33 94

 102. Øivind Bergh

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient.

  M: 48 03 67 06

 103. Øyvind Øverli

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Ph.d.

  M: 41 50 62 22