Matthew Grainger

Medlem av faggruppen for CITES

CITES

Matt har doktorgard I zoologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområdet er bevaring av truede arter og metoder for syntese av kunnskap.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Utdanning

2012: PhD Zoology. Avdeling for Zoology, University of Pretoria, South Africa

2004: M.Sc. Conservation Ecology (Distinction). Avdeling for Zoology, University of Pretoria, South Africa

1997: B.Sc. (Hons) 2(i) Zoology, Avdeling for Zoology, University of Newcastle upon Tyne, UK

Arbeidserfaring

2021 – dd: Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

2019 - 2021: Postdoktor, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

2014 - 2019 : Postdoktor, Avdeling for Modelling Evidence and Policy, Newcastle University, Newcastle, UK

2013 - 2014: Postdoktor, Research Impact (Faculty of Science, Agriculture and Engineering), Newcastle University, Newcastle, UK

2011 - 2012: Conservation Research and Support Officer; The World Pheasant Association, Close House, Wylam, Newcastle, UK

Øvrig faglig bakgrunn

2022 – dd: Medlem av styret i Colloboration for Environmental Evidence (CEE)

Utvalgte publikasjoner

Haddaway, NR, Grainger, MJ, Gray, CT. Citationchaser: A tool for transparent and efficient forward and backward citation chasing in systematic searching. Res Syn Meth. 2022; 13( 4): 533- 545. doi:10.1002/jrsm.1563

Grainger, Matthew J, Friederike C Bolam, Gavin B Stewart, and Erlend B Nilsen. 2020. “Evidence Synthesis for Tackling Research Waste.” Nature Ecology & Evolution 4 (4): 495–97.

Bolam, Friederike C, Matthew J Grainger, Kerrie L Mengersen, Gavin B Stewart, William J Sutherland, Michael C Runge, and Philip JK McGowan. 2019. “Using the Value of Information to Improve Conservation Decision Making.” Biological Reviews 94 (2): 629–47.

Haddaway, Neal R, Andrew Feierman, Matthew J Grainger, Charles T Gray, Ezgi Tanriver-Ayder, Sanita Dhaubanjar, and Martin J Westgate. 2019. “EviAtlas: A Tool for Visualising Evidence Synthesis Databases.” Environmental Evidence 8 (1): 22.

McGowan, Philip J K, Gavin B Stewart, Graham Long, and Matthew J Grainger. 2018. “An Imperfect Vision of Indivisibility in the Sustainable Development Goals.” Nature Sustainability 1 (12).