Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

Sekretariatet

Merethe er prosjekteier for miljøområdet, prosjektleder for hovedkomiteen og kontaktperson for Miljødirektoratet og Artsdatabanken. Hun er utdannet Dr.Scient i genetikk og planteforedling.

Curriculum Vitae

Stilling

Prosjekteier miljø i VKM

Utdanning

1996: Dr. scient. Genetikk og planteforedling, Universitetet i Tromsø.

1998: Cand. Agric. Plantevitenskap, NMBU

Arbeidserfaring

2015 – dd: Prosjekteier miljø, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

2007 – 2015: Prosjektleder, Vitenskapskomiteen for mattrygghet

2005 – 2007: Rådgiver, Mattilsynet

2004 – 2005: Utredningsarbeid for Mattilsynet

2002 – 2004: Seniorforsker, NOFIMA

2000 – 2002: Omsorgsarbeid

1997 – 2000: Forsker NIBIO

1996 – 1997: Forsker, NMBU

1988 – 1996: Stipendiat og forsker, NIBIO

Øvrig faglig bakgrunn

Norsk representant i EFSA Scientific Network for Risk Assessment of GMOs

Utvalgte publikasjoner

Aasmo Finne M. Plantegenetiske framskritt. Bokkapittel i Mendels arv – Genetikkens æra 2015 (eds. Dag O. Hessen, Thore Lie, Nils Christian Stenseth)

Aasmo Finne M, Rognli OA, Schjelderup I. Genetic variation in a Norwegian germplasm collection (Trifolium repens L.). 1. Population differences in agronomic characteristics. Euphytica 2000, 112: 33-44.

Aasmo Finne M, Rognli OA, Schjelderup I. Genetic variation in a Norwegian germplasm collection (Trifolium repens L.). 2. Genotypic variation, heritability and phenotypic stability. Euphytica 2000, 112: 45-56.

Aasmo Finne M, Rognli OA, Schjelderup I. Genetic variation in a Norwegian germplasm collection (Trifolium repens L.). 3. Correlation and path coefficient analyses of agronomic characters. Euphytica 2000, 112: 57-68.

Aasmo Finne M, Fjalestad KT, Delghandi M, Hansen ØJ, Haug L, Kettunen A Skajaa K. Wesmajervi M, Mortensen A. Developing a genetic improvement programme in Atlantic cod (Gadus morhua L.). European Aquaculture Society, Spes. Publ. 2004, 34: 87-88.

Aasmo Finne M. Sameksistens mellom dyrking av genmodifiserte planter og konvensjonelt og økologisk landbruk i Norge. Utredning fot Mattilsynet i forbindelse med etablering av nasjonalt sameksistensregelverk 2005. 135 s.

Aasmo Finne M. Ville planter i relasjon til bevaring av plantegenetiske ressurser i Norden. Oppdrag fra Nordisk ministerråds strategigruppe for genetiske ressurser.Tema Nord 1999: 540. 153 s.