Dette sier medlemmene

I VKM får medlemmene arbeide med utfordrende problemstillinger, gi vitenskapelige råd til forvaltningen og utvidet sin kompetanse og faglige nettverk. Les hva noen av dagens medlemmer sier om arbeidet.

Anders Nielsen, medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter og forskningssjef ved NIBIO

VKM gjør risikovurderinger og skriver kunnskapsoppsummeringer på oppdrag fra forvaltningen. Det gjør at rapportene vi skriver er relevante og tas i bruk av de som forvalter og utvikler relevante regelverk. Det er inspirerende å se at det man produserer tas i bruk umiddelbart. Les mer om Anders her.

Trine Husøy, medlem i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

I VKM får jeg være del av et sterkt faglig miljø med stor bredde. Det er inspirerende å arbeide med risikovurderinger som gir et viktig bidrag til å gjøre maten vår tryggere. Les mer om Trine her.

Helle Knutsen, medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Jeg liker å være med i VKM fordi det gir meg mulighet til å bruke min kunnskap og dermed bidra til å sikre trygg mat. Arbeidet er samfunnsnyttig, spesielt når risikovurderinger gir grunnlag for råd til befolkningen eller brukes i EU-forhandlinger. Det er spennende å arbeide i grupper med andre medlemmer som har ulik bakgrunn og dermed ser saker fra andre sider. Det gir kontakt med kolleger fra andre institusjoner, som siden kan være nyttig i forskningssamarbeid. Dessuten er arbeidet kvalifiserende for deltagelse i internasjonalt risikovurderingsarbeid. Les mer om Helle her.

Truls Nesbakken, medlem av faggruppen for faggruppen
for hygiene og smittestoffer og professor ved NMBU

Jeg ser på arbeidet i VKM som et svært viktig samfunnsoppdrag. Her blir forskning satt inn i et samfunnsperspektiv og diskutert med kolleger med annen bakgrunn og annet ståsted. Det er gledelig å være vitne til at vår forskning ved Norges veterinærhøgskole ofte er grunnlag for VKMs risikovurderinger sammen med forskning fra andre institusjoner. Les mer om Truls her.

Trond Rafoss, medlem av faggruppen for plantehelse og førsteamanuensis, Universitetet i Agder

Deltagelse i VKM gir en god anledning til å konsentrere seg om fag. Faggruppen for plantehelse, hvor jeg er med, gjør vurderinger av risiko knyttet til organismer som potensielt kan true norsk plantehelse. I dagsaktuelle saker skal vi både forsøke å gi vitenskapelige svar og samtidig beskrive usikkerheten på en måte som beslutningstagerne kan bruke til å løse sine forvaltningsoppgaver. Både interessen for resultater fra VKM og det faktum at dokumentasjon av risiko som VKM produserer kan forhindre nye fremmede organismer fra å innføres til Norge, er motiverende. Les mer om Trond her.

Om VKM

Vi vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene.

VKM sikrer at myndighetene får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet.