Bjørnar Ytrehus

Member av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, og av hovedkomiteen. Dr.Med.Vet. (i permisjon)

Dyrehelse og dyrevelferd, Hovedkomiteen

Bjørnar har doktorgrad i patologi og er «European veterinary specialist™ in wildlife population health». Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er sykdommer og velferd hos viltlevende dyr.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker/veterinær, Veterinærinstituttet

Utdanning

2019 – 2020: Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Agder

2014: European Veterinary Specialist in Wildlife Population Health, European Board of Veterinary Specialization/European College of Zoological Medicine

2000 – 2004: Dr. med. vet., Institutt for basalfag og akvatisk medisin (BasAM), Seksjon for patologi og anatomi, Norges veterinærhøgskole

1991 – 1997: Cand. med. vet. Norges veterinærhøgskole

Arbeidserfaring

2022 – d.d: seniorforsker, Veterinærinstituttet

2022 – d.d: professor II, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, Bodø

2020 – 2022: professor i patologi, Sveriges lantbruksuniversitet

2014 – 2020: forsker, seniorforsker/veterinær, Norsk institutt for naturforskning

2013: seniorinspektør, Mattilsynet i Agder

2005 – 2013: forsker, Seksjon for vilthelse, Veterinærinstituttet

1997 – 2005: universitetslektor, klinikkveterinær, stipendiat, førsteamanuensis, BasAM, Norges veterinærhøgskole

1996 – 2004: vikariater som veterinær i klinisk praksis i Finnmark, Agder, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Øvrig faglig bakgrunn

2014: Akkreditert medlem av European College of Zoological Medicine og European Veterinary Specialist® in Wildlife Population Health

Utvalgte publikasjoner

Stokke, S., Arnemo, J.M., Brainerd, S., Söderberg, A., Kraabøl, M. and Ytrehus, B. 2018. Defining animal welfare standards in hunting: body mass determines thresholds for incapacitation time and flight distance". in press. Scientific Reports.

Benestad, SL, Mitchell G, Simmons M, Ytrehus B, Vikøren T: First case of chronic wasting disease in Europe in a Norwegian free-ranging reindeer. Veterinary Research. 47:88, 2016

Davidson RK, Amundsen H, Oftenes Lie N, Luyckx K, Robertson LJ, Verocai GG, Kutz SJ, Ytrehus B. Sentinels in a climatic outpost: endoparasites in the introduced muskox (Ovibos moschatus wardi) population of Dovrefjell, Norway. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 3, (2), 154-160, 2014

Jore S, Vanwambeke SO, Viljugrein H, Isaksen K, Kristoffersen AB, Woldehiwet Z, Johansen B, Brun E, Brun-Hansen H, Westermann S, Larsen IS, Ytrehus B and M. Hofshagen: Climate and environmental change drives Ixodes ricinus geographical expansion at the northern range margin. Parasites and Vectors, 7(1) 11, 2014.

Duodu S, Madslien K, Hjelm E, Molin Y, Paziewska-Harris A, Harris PD, Colquhoun DJ, Ytrehus B: Bartonella infection in Deer Ked (Lipoptena cervi) and Moose (Alces alces) in Norway. Appl Environ Microbiol 79(1):322-327, 2013