Tor Atle Mo

Leder av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Dyrehelse og dyrevelferd

Tor Atle har doktorgrad i parasittologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er dyrehelse og dyrevelferd.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning, NINA

Utdanning

1990: Dr. scient., Universitetet i Oslo
1983: Cand. real., Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2022 - dd: seniorforsker, NINA
2020 - 2021: assisterende forskningssjef, NINA
2016 - 2020: seniorforsker, NINA
2005 - 2016: seksjonsleder, Seksjon for parasittologi, Veterinærinstituttet
1999 - 2005: seksjonsleder, Seksjon for fiskehelse, Veterinærinstituttet
1988 - 1999:forsker, Seksjon for fiskehelse, Veterinærinstituttet
1983 - 1988: forsker, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo

Øvrig faglig bakgrunn

Risikovurderinger VKM:
- Thorstad, E.B. mfl. 2021. Assessment of the risk of negative impact on
biodiversity from import and release of eggs or live fish from landlocked
Atlantic salmon from Klarälven in Sweden to Trysilelva in Norway. Scientific
Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species
of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM
Report 2021:04.
- Rueness, E. mfl. 2019. Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from
import of wrasses and other cleaner fish for use in aquaculture Opinion of
the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the
Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report
2019:15.
- Hjeltnes, B. mfl. 2014. Risk assessment of amoebic gill disease Opinion of the
Panel on Animal Health and Welfare of the Norwegian Scientific Committee
for Food Safety. VKM Report 2014:11.

Tidligere medlem (12 år) av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning oppnevnt av
Miljødirektoratet.
Tidligere referanseperson og ansvarlig for referanselaboratoriet til Verdens
Dyrehelseorganisasjon (OIE) for Gyrodactylus salaris hos atlantisk laks

Utvalgte publikasjoner

Mo, T.A., Fossøy, F. & Poppe, T.T. 2021. Increasing intensities of Anisakis
simplex (Rudolphi, 1809 det. Krabbe, 1878) larvae with weight and sea age
in returning adult Atlantic salmon, Salmo salar L., of coastal waters of
Norway. Journal of Fish Diseases, 44, 1075-1089. doi:10.1111/jfd.13369.

Mo, T.A., Thorstad, E.B., Sandlund, O.T., Berntsen, H.H., Fiske, P. & Uglem, I.
2018. The pink salmon invasion: a Norwegian perspective. Journal of Fish
Biology, 93, 5-7. doi:10.1111/jfb.13682.

Forseth, T., Barlaup, B.T., Finstad, B., Fiske, P., Gjøsæter, H., Falkegård, M.,
Hindar, A., Mo, T.A., Rikardsen, A.H., Thorstad, E.B., Vøllestad, L.A. &
www.nina.no - Cooperation and expertise for a sustainable future
Org.nr: NO 950 037 687 MVA
Wennevik, V. 2017. The major threats to Atlantic salmon in Norway. ICES
Journal of Marine Science. doi:10.1093/icesjms/fsx020.

Sterud, E., Forseth, T., Ugedal, O., Poppe, T.T., Jørgensen, A., Bruheim, T.,
Fjeldstad, H.-P. & Mo, T.A. (2007). Severe mortality in wild Atlantic salmon
Salmo salar due to proliferative kidney disease (PKD) caused by
Tetracapsuloides bryosalmonae (Myxozoa). Diseases of Aquatic
Organisms, 77: 191-198.

Heuch, P. A. & Mo, T.A. (2001). A model of salmon louse production in Norway:
Effects of increasing salmon production and public management
measures. Diseases of Aquatic Organisms, 45: 145-152.
http://orcid.org/0000-0002-2580-5679 og
https://www.researchgate.net/profile/Tor_Mo