Godtgjøring

Medlemmene i VKM får godtgjøring for arbeidet.

Godtgjøring for møteforberedelser og møtetid følger statens satser. Behov for bruk av mer enn ti timers forberedelse må avtales med sekretariatet i forkant.

Satser for møtegodtgjørelse fra 1. januar 2023:

  • Møtegodtgjøring for leder: 660 kr. per time for ledelse av møte,
    kr. 685,- for forberedelser.
  • Møtegodtgjøring for medlemmer og godgjøring for forberedelser til møter: 518,- kr. per time.

Godtgjøring for arbeid utover forberedelse og deltagelse i møter

Komitémedlemmene må inngå avtale med VKM for arbeid utover møteforberedelser.

Komitémedlemmene får dekket reiseutgifter og kursavgift når de reiser og deltar på møter i regi av eller på vegne av VKM. Tapt arbeidsinntekt eller arbeidstid dekkes ikke.