Truls Nesbakken

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

Hygiene og smittestoffer

Truls har tre doktorgrader knyttet til zoonotiske smittestoff. Han er også europeisk spesialist (diplomat) innenfor veterinær samfunnsmedisin. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er veterinærmedisin, mattrygghet, mikrobiologi og matvitenskap.

Curriculum vitae

Stilling

Professor emeritus, NMBU, Veterinærhøgskolen, Oslo

Utdanning

2009: Dr. philos., Norges veterinærhøgskole, Oslo

2004 – dd: Dipl. ECVPH (Diplomate of the Veterinary European College of Veterinary Public Health)

1992: Dr. med. vet., Norges veterinærhøgskole, Oslo

1984: Dr. scient., Norges veterinærhøgskole, Oslo

1973: Cand. med. vet., Norges veterinærhøgskole, Oslo

Arbeidserfaring

2017 – dd: Professor emer., Mattrygghet, NMBU Veterinærhøgskolen, Campus Adamstuen, Oslo

2004 – 2017: Professor, Mattrygghet, NMBU Veterinærhøgskolen/Norges veterinærhøgskole, Oslo

2001 – 2004: Professor II, Mattrygghet og kjøttkontroll, Norges Veterinærhøgskole

1996 – 1998: Professor, Mattrygghet, Den Kgl. Veterinær- og landohøjskole, København, Danmark

1998 – 2004 og 1994-1996: Forskningssjef, Animalia, Oslo

1988 – 1994: Forskningskoordinator/laboratoriesjef, Animalia, Oslo

1982 – 1988: Amanuensis/førsteamanuensis/forsker, Næringsmiddelhygiene, Norges veterinærhøgskole, Oslo

1981 – 1982: Amanuensis, Mikrobiologi og immunologi, Norges veterinærhøgskole, Oslo

1978 – 1981: Laboratoriesjef, Fiskeridirektoratet, Tromsø

1973 – 1978: Vitenskapelig konsulent, Veterinærinstituttet, Oslo og Harstad

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av Panel on Biological Hazards i EFSA 2012-2015, og av flere arbeidsgrupper i EFSA 2007-

Ekspert i mattrygghet/hygiene ved evaluering av veterinære utdanningsinstitusjoner i regi av European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) og European System of Evaluation of Veterinary Training

Vitenskapelig evaluering av flere av EUs forskningsprogrammer (1994-2003)

Medlem av redaksjonskomiteer i de vitenskapelige tidsskriftene International Journal of Food Microbiology (1998 - 2010) og Journal of Food Protection (2003 - 2008)

Medlem av prosjektgrupper på europeisk nivå, bl.a. prosjektkoordinator og forfatter av Nordisk Ministerråds rapport “Modern meat inspection in a Nordic context” (2002-2006), og av European Union Risk Analysis Information Network (2002-2004)

Medlem av utvalg ved ansettelse av professorer, førsteamanuensis og forskerstillinger i Norden.

Opponent og medlem av bedømmelseskomiteer ved doctorgrader og mastergrader i Norden.

Hovedveileder og medveileder for doctorgradsstudenter og masterstudenter ved Norges veterinærhøgskole.

Medlem av VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer fra 2004

Utvalgte publikasjoner

Nesbakken, T.: Yersinia Update. In: Advances in microbial food safety (volume 2). Sofos, J. (ed), Woodhead Publishing (Elsevier), 2015, p. 33-58.

Nesbakken, T., Iversen, T., Lium, B. Pig herds free from human pathogenic Yersinia enterocolitica. Emerg. Infect. Dis. 2007;13:1860-1864.

Nesbakken, T., Eckner, K., Høidal, H.K., Røtterud, O.-J.: Occurrence of Yersinia enterocolitica and Campylobacter spp. in slaughter pigs and consequences for meat inspection, slaughtering and dressing procedures. Int. J. Food Microbiol. 2003;80:231-240.

Heir, E., Lindstedt, B.A., Røtterud, O.J., Vardund, T., Kapperud, G., Nesbakken, T.: Molecular epidemiology and disinfectant susceptibility of Listeria monocytogenes from meat processing industry and human infections. Int. J. Food Microbiol. 2004;96:85-96.

Alvseike, O.A, Prieto, M., Torkveen, K., Ruud, C., Nesbakken, T. Meat Inspection and hygiene in a Meat Factory Cell - an alternative concept. Food Control 2018;90:32-39.