Espen Mariussen

Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Espen har doktorgrad i toksikologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er innen effekter av miljøgifter og forekomsten av miljøgifter i naturen.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Utdanning

2001: Dr. Scient. i toksikologi, Universitetet i Oslo, Biologisk institutt

1997: Cand. Scient. i toksikologi, Universitetet i Oslo, Biologisk institutt

Arbeidserfaring

2021-dd: Seniorforsker, Folkehelseinstituttet
2017-2021: Seniorforsker, Norsk institutt for luftforskning (NILU), Kjeller
2008-2017: Seniorforsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Kjeller
2001-2008: Forsker, NILU, Kjeller
1997-2001: Dr-gradsstipendiat, FFI, Kjeller

Øvrig faglig bakgrunn

EUROTOX-registrert toksikolog i 2003 og medlem av komiteen for godkjenning av Eurotox-registrerte toksikologer

Utvalgte publikasjoner

Mariussen E, and Fonnum F. (2006). Neurochemical targets and behavioral effects of organohalogen compounds; an update. Crit. Rev. Toxicol., 36, 253-289.

Mariussen E (2012). Neurotoxic effects of perfluoroalkylated compounds: mechanisms of action and environmental relevance. Arch. Toxicol. 86, 1349-1367.

Mariussen E, Heier LS, Teien HC, Pettersen MN, Holth TF, Salbu B, Rosseland BO (2017). Accumulation of lead (Pb) in brown trout (Salmo trutta) from a lake downstream a former shooting range. Ecotoxicol. Environ. Safe. 135, 327-336.

Voie Ø, Mariussen E (2017). Risk Assessment of Sea Dumped Conventional Munitions. Propell. Explos. Pyrot. 42, 98-105.
Mariussen E, Fjellsbø L, Frømyr TR, Johnsen IV, Karsrud TE, and Voie ØA (2021). Toxic Effects of Gunshot Fumes from different Ammunitions for Small Arms on Lung Cells Exposed at the Air Liquid Interface. Toxicology In Vitro. 72, 105095.