Dyrehelse og dyrevelferd

Faggruppen vurderer risiko innen fagområdene dyrehelse og dyrevelferd. Faggruppen skaffer blant annet oversikt og kunnskap om smittsomme sykdommer som kan true dyrenes helse, og ser på problemstillinger knyttet til ugunstige produksjons- eller leveforhold for dyr.

Kontakt

Hilde Mellegård

Fagdirektør mat, cand.med.vet, Phd

M: 920 24 835
Send e-post

fjørfe

VKM har oppsummert kunnskap om hvilke konsekvenser belysning, restriktiv fôring og tetthet i besetningen har for dyrevelferd hos fjørfe i Norge. Fjørfeforskriften, som regulerer dyrevelferd for norsk fjørfe, er 20 år gammel og skal oppdateres.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.