Genmodifiserte organismer

Faggruppen vurderer helse- og miljørisiko ved genmodifiserte organismer og bearbeidet mat og fôr fra genmodifiserte organismer. De fleste sakene er løpende godkjenningssøknader som er til behandling i EFSA, og som EØS-landene kan kommentere i løpet av en tre-måneders høringsperiode.

Faggruppen utarbeider også helse- og miljørisikovurderinger når norske myndigheter skal vurdere om genmodifiserte organismer og bearbeidete produkter skal godkjennes for det norske markedet.

Kontakt

Ville Erling Sipinen

Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

T: 21 62 28 19
M: 92 04 13 68
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge, risikovurderinger under arbeid og innspill til EFSA fra faggruppen for genmodifiserte organismer.

 

 

Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for genmodifiserte organismer.


Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Gjennom avl og foredling har mennesket i flere tusen år endret arvemateriale hos dyr og planter ved å favorisere bestemte egenskaper.