VKM er Norges vitenskapelige myndighet under CITES

Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES, skal sørge for at handel med truede arter og produkter fra disse reguleres på en måte som sikrer at artene ikke utryddes.

Som vitenskapelig myndighet, er VKM ansvarlig for å utarbeide alle vitenskapelige vurderinger som er nødvendige for å kunne håndheve avtalen effektivt i Norge.

Ta kontakt med oss

Kontakt

Liten bilde av Jo Hermansen

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for fremmede organismer, handel med truede arter.