Ellen M. Bruzell

Nestleder for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Ellen har doktorgrad i biofysikk. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er fotobiologi/-toksikologi.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker (forsker I), Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM)

Utdanning

1996 – 2003: dr.scient. Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapel​ige universitet (NTNU)

1983 – 1988: Sivilingeniør (NTNU-godkjent), College of Engineering, University of Utah, USA

Arbeidserfaring

2000-: Seniorforsker (nåværende), Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM)

1995 – 2001: Forsker/doktorgradstipendiat, DSA (Statens strålevern)

1997 – 1998: Programkoordinator, Norges forskningsråd

1990 – 1995: Ingeniør/forsker Rikshospitalet

Øvrig faglig bakgrunn

2020 - dd: medlem av arbeidsgruppen for søtstoffer, European Fodd Safety Authority

2017-: Underredaktør i Photochemical and Photobiological Sciences (Springer Nature)

2016 – 2018: Ekspert i arbeidsgruppen Health effects of light emitting diodes, SCHEER, EU

2016 – dd: Ekspert i arbeidsgrupper, International Organization for Standardization ISO/TC 106 –Dentistry

2014 – dd: Medlem og nestleder (2018) av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Vara til hovedkomiteen

2013 – 2015: Ekspert i arbeidsgruppen Dental Amalgam and New Dental Materials (human health effects), SCENIHR, EU

2013 – 2018: Nasjonalt varamedlem i COST, EU (Skin Cancer Detection using Laser Imaging)

(Med)veiledning av doktorgradskandidater og masterstudenter fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og Institutt for elektronisk systemdesign, NTNU. Veiledning av gjesteforskere.

Undervisning (nåværende): regulatorisk toksikologi (stråling og radioaktivitet), Universitetet i Oslo

Utvalgte publikasjoner

VKM, Ellen Bruzell, Monica Hauger Carlsen, Berit Granum, Inger Therese
Lillegaard, Gro Haarklou Mathisen, Josef Daniel Rasinger, Camilla Svendsen, Tove
Gulbrandsen Devold, Jens Rohloff and Trine Husøy (2019). Risk assessment of energy drinks and caffeine. Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in Contact with Food, and Cosmetics of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM report 2019:01, ISBN: 978-82-8259-317-5, ISSN: 2535-4019.Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM), Oslo, Norway.

Proykova A., Ion R.M., Samaras T., O’Hagan J., Doré J.-F., Bruzell E., van Kerkhof L., Massimo N. and Sánchez-Ramos C., SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks), 2018, Opinion on Potential risks to human health of Light Emitting Diodes (LEDs).

Rodríguez-Farre, E., Scientific Committee SCENIHR, Testai, E., Bruzell, E., De Jong, W., Schmalz, G., Thomsen, M., Hensten, A., The safety of dental amalgam and alternative dental restoration materials for patients and users, Regul Toxicol Pharmacol. 2016 Aug;79:108-109. doi: 10.1016/j.yrtph.2015.12.015. Epub 2016 Jan 18.

Bruzell E.M., Pallesen U., Thoresen N.R., Wallman C. and Dahl J.E., 2013, Side effects of external tooth bleaching: A multi-centre practice-based prospective study. Br Dent J. 8;215(9):E17

Bruzell E.M., Morisbak E., and Tønnessen H.H., 2005, Studies on curcumin and curcuminoids. XXIX. Photoinduced cytotoxicity of curcumin in selected aqueous preparations. Photochem Photobiol Sci 2005;4:523-530.