Berit Gehrke

Medlem av faggruppen for CITES

CITES

Berit har doktorgrad i naturvitenskap fra Universitet i Zurich (Sveits). Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er CITES (botanikk, systematikk, evolusjonsbiologi og biogeografi.

Curriculum vitae

Stilling

Seksjonsleder Universitetshagene, Universitet i Bergen

Utdanning

2004 – 2008: Dr. sci. Nat. at Institut für Systematische Botanik, Universität Zürich, Switzerland

1998 – 2004 Diplom Biologie (Dipl. Biol), Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Tyskland

Arbeidserfaring

2018 – 2019: Project Management of GFAS-CLIM (25 %)

2016 – 2019: Service Manager CAMS44 (50%) Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz, Tyskland

2013 - 2017: Managing Editor (10%) Taxon - IAPT

2010 – 2015: Vitenskapelige ansatte, Institut für Systematische Botanik, Gutenberg Universität Mainz, Tyskland (100%)

2008 – 2010: Post-doc, Universitet i Kapstad, Sør-Afrika (100%) i arbeidsgruppen fra Muthama Muasya

Øvrig faglig bakgrunn

iNaturalist og Artsdatabanken «beritgehrke» jeg har bidratt med mer enn 2000 observasjoner av mer enn 1100 arter fra Europa og Afrika en del av disse ble overført til artsdatabanken

2003 – 2003: Praktikant, Conservatoire Botanique National de Mascarin, La Reunion (100%)

2000 – 2000: Praktikant, UNEP- United Nations Environmental Program, Nairobi, Kenya (100%)

Utvalgte publikasjoner

Brochmann, Christian; Abel Gizaw; Desalegn Chala; Martha Kandziora; Gerald Eilu; Magnus Popp; Michael D. Pirie & Berit Gehrke (2021) History and evolution of the afroalpine flora: in the footsteps of Olov Hedberg. Alpine Botany DOI: 10.1007/s00035-021-00256-9

Global Carex Group (2015) Making Carex monophyletic (Cyperaceae, tribe Cariceae): a new broader circumscription. Botanical Journal of the Linnean Society. DOI: 10.1111/boj.12298

Gehrke, Berit & Hans Peter Linder (2014) Species richness, endemism and species composition in the tropical Afroalpine flora. Alpine Botany. DOI: 10.1007/s00035-014-0132-0

Gehrke; Berit (2011) Synopsis of Carex (Cyperaceae) from sub-Saharan Africa and Madagascar. Botanical Journal of the Linnean Society. DOI: 10.1111/j.1095-8339.2011.01116.x

van der Niet, Timotheus & Berit Gehrke (2005) Rare terrestrial orchids on Mbeya peak, southern Tanzania. Journal of East African Natural History. DOI: 10.2982/0012-8317(2005)94[279:RTOOMP]2.0.CO;2