Yngvild Wasteson

Leder av faggruppen for mikrobiell økologi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen, Mikrobiell økologi

Yngvild har doktorgrad i mikrobiologi/veterinærmedisin. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er mattrygghet og mikrobiologi.

Curriculum vitae

 

Professor, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Utdanning

1987 – 1991: Norges veterinærhøgskole - Dr. scient.

1979 – 1985: Norges veterinærhøgskole - cand. med. vet. Veterinær

Arbeidserfaring:

2014-: Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Professor

2010 – 2013: Norges veterinærhøgskole - Rektor

2005 – 2010: Norges veterinærhøgskole - Prorektor

1987 – 2005: Norges veterinærhøgskole - stipendiat - f.aman - professor

1985 – 1987: Privatpraktiserende dyrlege

Øvrig faglig bakgrunn:

2017-: Sveriges lantbruksuniversitet: Styremedlem

2013 -2019: Simula Research Laboratory: Styremedlem

2013 -2015: NOFIMA: Styremedlem

2012 - 2014: Norges forskningsråd: Medlem av programstyret for BIONÆR

2006 – 2010: Universitets- og høgskolerådet: Medlem av forskningsutvalget og publiseringsutvalget

2015 - : Aktiv deltakelse og ulike verv i EUROPEAN ASSOCIATION OF ESTABLISHMENTS FOR VETERINARY EDUCATION

Utvalgte publikasjoner:

Silje N. Ramstad, Arne M. Taxt, Umaer Naseer, Yngvild Wasteson, Jørgen V. Bjørnholt, Lin T. Brandal. 2020. Effects of antimicrobials on Shiga toxin production in high-virulent Shiga toxin-producing Escherichia coli. Microbial Pathogenesis https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401020310020?via%3Dihub

May Linn Buberg, Solveig Mo, Camilla Sekse, Marianne Sunde, Yngvild Wasteson, and Ingun Witsø: Population structure and uropathogenic potential of extended-spectrum cephalosporin-resistant Escherichia coli from retail chicken meat. BMC Microbiology https://doi.org/10.1186/s12866-021-02160-y

Marte Fergestad, Anneleen De Visscher, Trine L'Abée-Lund, Cyrille Ngassam Tchamba, Jacques Mainil, Damien Thiry, Sarne De Vliegher, Yngvild Wasteson. Antimicrobial resistance and virulence characteristics in staphylococci from bovine milk samples. Publisert Journal of Dairy Science. https://doi.org/10.3168/jds.2020-19988

Silje N Ramstad, Yngvild Wasteson, Bjørn-Arne Lindstedt, Arne M Taxt, Jørgen V Bjørnholt, Lin T Brandal and Jon Bohlin. Characterization of Shiga toxin 2a encoding bacteriophages isolated from high-virulent O145:H25 Shiga toxin-producing Escherichia coli. Frontiers in Microbiology https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.728116

Silje N Ramstad, Lin T Brandal, Arne M Taxt, Yngvild Wasteson, Jørgen V Bjørnholt and Umaer Naseer. Prevalence of Genotypic Antimicrobial Resistance in Clinical Shiga Toxin-Producing Escherichia coli in Norway, 2018 to 2020. Journal of Medical Microbiology.