Inger-Lise Steffensen

Medlem av Hovedkomiteen. Dr.Scient.

Hovedkomiteen

Inger-Lise har doktorgrad i toksikologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er generell toksikologi, risikovurdering, dyreforsøk og kjemiske kontaminanter i mat.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet, Oslo

Utdanning

1994: Dr. scient., immuntoksikologi, Universitetet i Oslo

1989: Pedagogisk seminar, Universitet i Oslo

1988: Cand. scient., molekylær cellebiologi, Universitet i Oslo

Arbeidserfaring

1998 – : Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

2007 – 2018: Undervist, og sensurert t.o.m. 2015, generell toksikologi og risikovurdering/risikohåndtering (opptil 15 timer/år) i modul SERN 2420 Ernæring og mat III: Mattrygghet, Bachelorstudium i samfunnsernæring, Høgskolen i Akershus/Høgskolen i Oslo og Akershus/OsloMet

2012 – 2013: Tilsynssensor i alle toksikologiemnene (BIO4500, BIO4530/9530, BIO4540/9540, BIO4550/9550), Universitetet i Oslo

1996 – 1998: Postdoktorstipendiat (Norges forskningsråd), Statens institutt for folkehelse (nå Folkehelseinstituttet)

1993 – 1995: Forsker (Nordisk komité for jordbruksforskning, via Norges forskningsråd), Statens institutt for folkehelse

1993: Stipendiat, Statens institutt for folkehelse

1992 – 1993: Konsulent, Statens forurensingstilsyn (SFT)

1989 – 1992: Utdanningsstipendiat, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Statens institutt for folkehelse

Øvrig faglig bakgrunn

2018 – : Medlem av EFSA’s Scientific Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP), og arbeidsgrupper (WG) under dette panelet (WG on Phthalates og WG on Bispenol A)

2018: Prosjektleder for prosjektet Safer food supplements in the Nordic countries, finansiert av Nordisk ministerråd

2010 – 2018: Leder av VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av VKMs Hovedkomité

2004 – 2010: Medlem og nestleder av VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

2014 – : Norsk representant i EFSA Scientific Network for risk assessment of regulated food ingredients and food packaging (FIP network)

2011 – 2018: Vurdert forskningssøknader for EU og forskningsrådene i Norge, Frankrike og Israel, vurdert en forskningsinstitusjon og fagfellevurdert diverse vitenskapelige artikler

2011 – 2014: Oppført som norsk ekspert ved krisesituasjoner på matkontaktmaterialer som ikke er av plast hos EFSA

2007 – 2009: Medlem av The Core Group of experts in Joint FAO/WHO Project to assess the benefits and risks of the use of ”active chlorine” in food production and food processing

2006 – 2011: Medlem av EG-CPDW Sub-Group on Organic Materials (SGOM)

2006 – 2011: Medlem av og EFTA-representant i European Commission Expert Group on a European Acceptance Scheme for Construction Products in Contact with Water intended for Human Consumption (EG-CPDW)

2006 – 2011: Medlem av nasjonal ekspertgruppe for European Acceptance Scheme (EAS)

2003, re-registrert 2007, 2012 og 2017: Eurotox Registered Toxicologist

1998 – : Helsemessig vurdering/godkjenning av vannbehandlingskjemikalier, og materialer i kontakt med drikkevann (til 2015), samt matkontaktmaterialer, ved Folkehelseinstituttet

1994, 1997: Arbeid med IPCS Environmental Health Criteria

1992 – 1993: Utredet helseeffekter av 10 kjemikalier for SFT i forbindelse med EØS-samarbeidet om farlige stoffer

1998 – : Forskning ved Folkehelseinstituttet: effekter av tungmetaller på immunceller, kreftutvikling i tarm, kloreringsbiprodukter, stekemutagener - metabolisme og biomarkører for eksponering, DNA-reparasjon, fedme og tarmkreft, obesogene kjemikalier m.m.

1997 – 2018: Veiledet 4 hovedfags-/master-studenter og en doktorgradsstipendiat

Deltatt i diverse kurs, workshops og konferanser om toksikologi, risikovurdering, eksponering, statistiske metoder, fedme, prosjektledelse m.m.

Utvalgte publikasjoner

Steffensen, I.-L., Frølich, W., Dahl, K.H., Iversen P.O., Lyche, J.L., Lillegaard, I.T.L. and Alexander J. (2018) Benefit and risk assessment of increasing potassium by replacement of sodium chloride with potassium chloride in industrial food products in Norway. Food Chem. Toxicol., 111, 329-340.

Rudi, K., Ludvigsen, J., Dirven, H. and Steffensen, I.-L. (2017) Genetically and dietary induced obesity associate differently with gut microbiota in a murine intestinal tumorigenesis model. Environ. Dis., 2, 45-54.

Steffensen, I.-L. (2016) Obesity and intestinal tumorigenesis in adult Min/+ mice from early-life high-fat diet exposure were not inherited transgenerationally. Anticancer Research, 36, 3871-3882.

Ngo, H.T., Hetland, R.B. and Steffensen, I.-L. (2015) The intrauterine and nursing period is a window of susceptibility for development of obesity and intestinal tumorigenesis by a high fat diet in Min/+ mice as adults. J Obes, Volume 2015; Article ID 624023, 25 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2015/624023.

Williams, L.M., Campbell, F.M., Drew, J.E., Koch, C., Hoggard, N., Rees, W.D., Kamolrat, T., Ngo, H.T., Steffensen, I.-L., Gray, S.R. and Tups, A. (2014) The development of diet-induced obesity and glucose intolerance in C57Bl/6 mice on a high-fat diet consists of distinct phases. Plos One, 9 (8), e106159. doi: 10.1371/journal.pone.0106159.