Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

Sekretariatet

Dean er seniorrådgiver innen dyrehelse og dyrevelferd. Han har doktorgrad i veterinærmedisin.

Curriculum Vitae

Stilling

Seniorrådgiver innen dyrehelse og dyrevelferd

Utdanning

2007 – 2013: PhD i Veterinærmedisin, Norges veterinærhøgskole NMBU.

2000 – 2006: MSc i Biologi, Universitetet i Göteborg

Arbeidserfaring

2016 – dd: Prosjektleder, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

2016 – 2016: Organisasjonskonsulent, Humanistforbundet

Utvalgte publikasjoner

Basic D, Winberg S, Schjolden J, Krogdahl Å, Høglund E,. Context-dependent responses to novelty in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), selected for high and low post-stress cortisol responsiveness. Physiology & Behavior 2012, 105: 1175-81.

Basic D, Schjolden J, Krogdahl Å, von Krogh K Hillestad M, Winberg S, Mayer I, Skjerve E, Höglund E, Changes in regional brain monoaminergic activity and temporary down-regulation in stress response from dietary supplementation with L-tryptophan in Atlantic cod (Gadus morhus). British Journal of Nutrition 2012, 109: 1-9.

Basic D, Krogdahl Å, Schjolden J, Winberg S, Vindas MA, Hillestad M, Mayer I, Skjerve E, Höglund E, Short- and long-term effects of dietary L-tryptophan supplementation on the neuroendocrine stress response in seawater-reared Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 2013, 388-291: 8-13.