Kjetil Hindar

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Philos.

Biologisk mangfold

Kjetil har doktorgrad i laksefiskenes økologi og genetikk. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er effekten av rømt oppdrettslaks og introduserte arter på vill laksefisk og akvatisk naturmangfold.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Utdanning

1992: Dr. philos, Universitetet i Oslo

1981: Cand. real., Avdeling for zoologi, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1997 – dd: seniorforsker, NINA

2010 – 2018: forskningssjef, NINA

1988 –1997: forsker, NINA

1987 –1988: forsker, Direktoratet for naturforvaltning

1985 –1987: forsker, Norsk Bioakva AS

1982– 1985: stipendiat i Norges fiskeriforskningsråd

Øvrig faglig bakgrunn

1982: Forskningsopphold ved Institute of Animal Resource Ecology, University of British Columbia, Vancouver, Canada

1984 og sporadisk til 1992: Enheten for populasjonsgenetikk, Stockholms universitet

1993: Museum of Vertebrate Zoology og Department of Integrative Biology, UC Berkeley, USA

1998 – 2008: Medlem av Bioteknologinemnda

2009 – 2012: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

2015 – 2022: Vitenskapskomiteen for mat og miljø

1997 – dd: IUCN Invasive Species Specialist Group,

2010 – dd: IUCN Salmonid Specialist Group

1990: Medlem av organisasjonskomitéen for internasjonale møter, Conservation of Biodiversity for Sustainable Development, Røros

1997: The Brundtland Commission’s Report – 10 Years, Oslo

2009: Conservation Genetics: Integrating Population Genetics and Conservation Biology, Trondheim

Veileder eller medveileder for 7 doktorgradsstudenter ved NTNU. Prosjektleder for prosjekter i Norges forskningsråd, deriblant en kunnskapsplattform om de genetiske effektene av rømt oppdrettslaks på villaks, 2012 – 2015 og 2016 – 2020

Utvalgte publikasjoner

Kent, M., Moen, T., Niemelä, E., Nome, T., Næsje, T.F., Orell, P., Romakkaniemi, A., Sægrov, H., Urdal, K., Erkinaro, J., Lien, S. & Primmer, C.R. 2015. Sex-dependent dominance at a single locus maintains variation in age at maturity in salmon. Nature 528: 405-408. doi:10.1038/nature16062

Hagen, I.J., Jensen, A.J., Bolstad, G.H., Diserud, O.H., Hindar, K., Lo, H. & Karlsson, S. 2019. Supplementary stocking selects for domesticated genotypes. Nature Communications 10: 199. doi: 10.1038/s41467-018-08021-z

Cucherousset, J., Sundt-Hansen, L.E., Buoro, M., Závorka, L., Lassus, R., Bækkelie, K.A.E., Fleming, I.A., Björnsson, B.Th, Johnsson, J.I., Hindar, K. 2021. Growth-enhanced salmon modify stream ecosystem functioning. Journal of Fish Biology 99: 1978-1989. doi: 10.1111/jfb.14904

Bolstad, G.H., Karlsson, S., Hagen, I.J., Fiske, P., Urdal, K., Sægrov, H., Florø-Larsen, B., Sollien, V.P., Østborg, G., Diserud, O.H., Jensen, A.J. & Hindar, K. 2021. Introgression from farmed escapees affects the full life cycle of wild Atlantic salmon. Science Advances 7(52). doi: 10.1126/sciadv.abj3397

VKM, Hindar, K., Hole, L.R., Kausrud, K., Malmstrøm, M., Rimstad, E., Robertson, L., Sandlund, O.T., Thorstad, E.B., Vollset, K.W., de Boer, H., Eldegard, K., Järnegren, J., Kirkendall, L., Måren, I., Nielsen, A., Nilsen, E.B., Rueness, E. & Velle, G. 2020. Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha). Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES). VKM report 2020:01, Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM), Oslo, Norway. 157 pp.