Tage Thorstensen

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

Genmodifiserte organismer

Tage har doktorgrad i plantemolekylærbiologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er genmodifiserte organismer.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, NIBIO

Utdanning

2001 – 2005: Doktorgrad i molekylærbiologi, Avdeling for molekylær genetikk, Universitetet i Oslo.

1998 – 2000: Cand. scient. grad i molekylærgenetikk, Avdeling for molekylær genetikk, Universitetet i Oslo.

1995 – 1997: Cand. mag. grad i genetikk, Avdeling for molekylær genetikk, Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2017 – dd: Forretningsutvikler, ARD Innovation

2015 – dd: Forsker, NIBIO

2015 – 2016: Innovasjonsrådgiver 20%, NMBU TTO

2013 – 2014: Forskningssjef, Seksjon for plantebiologi og ugras, Bioforsk

2011 – 2013: Technology Strategy Manager, Inven2

2010 – 2011: Seniorrådgiver, Bioteknologinemnda

2010: Førsteamanuensis (vikariat), UiO

2005 – 2009: Post Doc. Avdeling for molekylær genetikk, Universitetet i Oslo..

2001 – 2004: Hjelpelærer/lærer i kurs i genetikk og molekylærbiologi

2001 – 2005: Ph.D student ved Avdeling for molekylær genetikk, Universitetet i Oslo

2000: Vit. ass. ved avdeling for tumorbiologi, Radiumhospitalet

Utvalgte publikasjoner

Badmi, R., Tengs, T., Brurberg, M. B., Elameen, A., Zhang, Y., Haugland, L. K., Fossdal, C. G., Hytönen, T., Krokene, P., & Thorstensen, T2. (2022). Transcriptional profiling of defense responses to Botrytis cinerea infection in leaves of Fragaria vesca plants soil-drenched with β-aminobutyric acid. Frontiers in Plant Science, 13(December), 1–15. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1025422

Eriksson, D., Brinch-Pedersen, H., Chawade, A., Holme, I., Hvoslef-Eide, T. A. K., Ritala, A., Thorstensen, T. (2017). Scandinavian perspectives on plant gene technology: applications, policies and progress. Physiologia Plantarum. https://doi.org/10.1111/ppl.12661

Kumpf, R.1, Thorstensen, T,et al. (2014). ASH1 RELATED3 (ASHR3) encodes a SET domain protein controlling cell division patterns in the quiescent centre and meristematic zone of Arabidopsis roots via histone 3 lysine 36 monomethylation. Plant Physiol.166(2):632-43. doi: 10.1104/pp.114.244798

Veiseth, S. V., Rahman, M. A., Yap, K. L., Fischer, A., Egge-Jacobsen, W., Reuter, G., Zhou, M. M., Aalen, R. B., and Tage Thorstensen (2011). The SUVR4 Histone Lysine Methyltransferase Binds Ubiquitin and Converts H3K9me1 to H3K9me3 on Transposon Chromatin in Arabidopsis. PLoS Genet 7(3): e1001325. doi:10.1371/journal.pgen.1001325

Hoppmann, V., Thorstensen, T., Kristiansen, P. E.1, Veiseth, S. V. , Rahman, M. A., Finne, K., Aalen, R. B., and Aasland, R. (2011). The CW domain, a new histone recognition module in chromatin proteins. EMBO Journal, in press. doi:10.1038/emboj.2011.108