Lisbeth Dahl

Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Lisbeth har doktorgrad i ernæring. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområde er ernæring, sjømat, kosthold, intervensjoner, matvaredatabaser og næringsstoffanalyser.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Havforskningsinstituttet (HI).

Utdanning

1998 – 2003: Doktorgrad i ernæring, Universitet i Bergen

1996 – 1998: Mastergrad i ernæring, Universitet i Oslo

1991 – 1995: Ernæringsfysiolog/Bachelor i ernæring, Universitet i Oslo

1989 – 1989: Psykologi grunnfag, Universitet i Bergen

Arbeidserfaring

2018 – dd: Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet

2003 – 2017: Forsker/seniorforsker, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

2013 – 2014: Fungerende forskningssjef, NIFES

1998 – 2003: Stipendiat, NIFES

Øvrig faglig bakgrunn

2016: Medlem i arbeidsgruppe for å kartlegge aktuelle problemstillinger knyttet til bruk av makroalger til mat og fôr. Rapport til Mattilsynet

2015 – 16: Medlem i arbeidsgruppe for å identifisere risiko for jodmangel i Norge. Rapport til Nasjonalt råd for ernæring

2013 – dd: Nasjonal koordinator for nettverket «Iodine Global Network» (IGN)

2011 – 2012: Medlem i arbeidsgruppe, revisjon av Nordiske næringsstoffanbefalinger for jod, Nordisk Ministeråd

2010 – 15, 2017: Styremedlem i «Fiskesprell»

2010: GPC kurs – God Klinisk utprøvningspraksis i kliniske studier, Helse Bergen.

1998 : Kurs i forsøksdyrlære. Godkjent som FELASA kategori C, Universitet i Oslo

Utvalgte publikasjoner

Carlsen MH, Andersen LF, Dahl L, Norberg N and Hjartåker A (2018). New Iodine Food Composition Database and Updated Calculations of Iodine Intake among Norwegians. Nutrients 10(7), 930; https://doi.org/10.3390/nu10070930

Dahl L, Markhus MW, Sanchez PVR, Moe V, Smith L, Meltzer HM, Kjellevold M (2018). Iodine deficiency in a study population of Norwegian pregnant women – results from the Little in Norway study (LiN). Nutrients 10(4), 513 doi:10.3390/nu10040513

Nerhus I, Markhus MW, Nilsen BM, Øyen J, Maage A, Ødegård E, Midtbø LK, Graff IE, Lie Ø, Dahl L, Kjellevold M (2018). Iodine content of seven fish species and Norwegian dairy products. Food and Nutrition Research 62 (29) http://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/1291/4748

Handeland K, Skotheim S, Baste V, Graff IE, Frøyland L, Lie Ø, Kjellevold M, Markhus MW, M. Stormark KM, Øyen J, Dahl L (2018). Effects of a school meal intervention on markers of nutritional status and its associations with cognitive performance. FINS-TEENS -a randomized controlled trial. Nutrition Journal 2018 Feb 23;17 (1):30. doi:10.1186/s12937-018-0328-z

Skotheim S, Handeland K, Kjellevold K, Graff IE, Øyen J, Lie Ø, Frøyland L, Baste V, Stormark KM, Dahl L (2017). The effect of school meals with fatty fish on adolescents’ self-reported symptoms for mental health: FINS-TEENS - a randomized controlled intervention trial. Food and Nutrition Research, 12;61(1):1383818. 10.1080/16546628.2017.1383818