Anders Bryn

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

Biologisk mangfold

Anders har doktorgrad i biogeografi fra Universitetet i Bergen. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er klimatisk økologi og dynamiske vegetasjonsmodeller, naturtyper og kartlegging av natur, biodiversitet, romlig modellering og GIS, arealbruk og naturforvaltning.

Curriculum vitae

Stilling

Professor i økologi, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Bi-stilling som forsker ved NIBIO (Ås), Divisjon for kart og statistikk

Utdanning

2000: master i vegetasjonsøkologi fra Biofag ved UiO

2009: PhD i biogeografi fra Geografi ved UiB

Arbeidserfaring

2013 - 2022: førsteamanuensis / professor ved UiO

2000 - 2013:forsker ved NIBIO

2004 - 2011: bi-stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet

1995 - 2000: bi-stilling som undervisningsassisten i Biofag og Geofag ved UiO

Øvrig faglig bakgrunn

Ekspertråd / fagfelle / ressursgruppe ved flere anledninger for: FNs klimapanel (IPCC) ved flere utredninger, Norsk Fjellsenter i Lom, Artsdatabanken, Klimahuset ved NHM, Miljødirektoratet, European Environmental Agency, fagfelle for 3 utenlandske forskningsråd

Tilknyttet følgende forskningsgrupper i nåværende stilling: Geo-økologisk forskningsgruppe ved NHM, UiO, Centre for Biogeochemistry of the Anthropocene ved Mat.Nat, UiO, LATICE ved Geofag, UiO, arealundersøkelser, NIBIO (Ås)

Veiledning og undervisning: Veiledet eller bi-veiledet 28 masterstudenter og 8 PhD-studenter, kursansvarlig for PhD-kurs om Ecological climatology (Geofag, UiO), delansvar for Master-kurs om Naturtyper i Norge (Biofag, UiO), delansvar for bachelor-kurs om naturbasert reiseliv (Hamar, HiNN)

Utvalgte publikasjoner

Bryn, A., et al. (2021): Reliability in distribution modeling – a synthesis and step-by-step guidelines for improved practice. Frontiers in Ecology and Evolution – Models in Ecology and Evolution 9: 658713.

Halvorsen, R., et al. (2020): Towards a systematics of ecodiversity: the EcoSyst framework. Global Ecology and Biogeography 29(11): 1887-1906.

Myers-Smith, I., et al. (2020): Complexity revealed in the greening of the Arctic. Nature Climate Change 10(2): 106-117.

Bryn, A., et al. (2018): Land cover in Norway based on an area frame survey of vegetation types. Norwegian Journal of Geography 72(3): 131-145.

de Wit, H., et al. (2014): Climate warming feedback from mountain birch forest expansion: reduced albedo dominates carbon uptake. Global Change Biology 20: 2344-2355.