Eva B. Thorstad

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor.

Biologisk mangfold

Eva har doktorgrad i biologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er fiskeøkologi, effekter av menneskelige påvirkninger på fiskebestander, fiskevandringer, introduserte arter og merking av fisk.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim

Professor II, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Utdanning

1990 – 1995: Cand. Scient, Zoologisk institutt, Universitetet i Trondheim

2006: PhD, Faculty of Engineering, Science and Medicine, Aalborg Universitet, Danmark

Arbeidserfaring

1995 – dd: Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim

2012 – dd: Professor II, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Øvrig faglig bakgrunn

Fiskebiologi og vandringer av fisk i ferskvann og sjøen

Laks, sjøørret, ål, ørekyt, pukkellaks og andre fiskearter

Effekter av menneskelige påvirkninger: vannkraftproduksjon, beskatning, fang og slipp fiske, fiskeoppdrett, introduserte arter og forurensing

Merking av fisk og bruk av telemetrimetoder (for eksempel radiomerking og akustisk merking)

Medlem av og sekretariatsleder for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (www.vitenskapsradet.no)

Norsk representant i Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eels

Norsk representant i ICES Working Group on Sea Trout WGTRUTTA

Leder for prosjektet Atlantic salmon at sea - factors affecting their growth and survival (SeaSalar)

Medlem av Nasjonal kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks

Utvalgte publikasjoner

Jepsen, N., Thorstad, E.B., Havn, T. & Lucas, M.C. 2015. The use of external electronic tags on fish: an evaluation of tag retention and tagging effects. Animal Biotelemetry 3:49 DOI 10.1186/s40317-015-0086-z.

Poole, W.R., Diserud, O.H., Thorstad, E.B., Durif, C., Dolan, C., Sandlund, O.T., Bergesen, K., Rogan, G., Kelly, S. & Vøllestad, L.A. 2018. Long-term variation in numbers and biomass of silver eels being produced in two European river systems. ICES Journal of Marine Science doi:10.1093/icesjms/fsy053.

Thorstad, E.B., Todd, C.D., Uglem, I., Bjørn, P.A., Gargan, P.G., Vollset, K.W., Halttunen, E., Kålås, S., Berg, M., Finstad, B. 2015. Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis on wild sea trout Salmo trutta - a literature review. Aquaculture Environment Interactions 7: 91-113.

Thorstad, E.B., Bliss, D., Breau, C., Damon-Randall, K., Sundt-Hansen, L.E., Hatfield, E.M.C., Horsburgh, G., Hansen, H., Ó Maoiléidigh, N., Sheehan, T. & Sutton, S.G. 2021. Atlantic salmon in a rapidly changing environment - facing the challenges of reduced marine survival and climate change. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 31: 2654-2665.

Vollset, K.W., Urdal, K., Utne, K., Thorstad, E.B., Sægrov, H., Raunsgard, A., Skagseth, Ø., Lennox, R.J., Østborg, G.M., Ugedal, O., Jensen, A.J., Bolstad, G. & Fiske, P. 2022. Ecological regime shift in the Northeast Atlantic Ocean revealed from the unprecedented reduction in marine growth of Atlantic salmon. Science Advances 8 (9): doi: 10.1126/sciadv.abk2542