Tor A. Strand

Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen, Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Tor har doktorgrad i medisin. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er humanmedisin og ernæring, epidemiologi, statistikk, kliniske forsøk, infeksjoner, vekst og utvikling.

Curriculum vitae

Stilling

2015 – dd: Professor, Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen

Utdanning

1998 – 2003: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet - Dr. Med Ernæring

1988 – 1994: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet - legestudiet

Arbeidserfaring

2012 – 2015: Universitetet i Bergen - Professor II

2012 – 2015 : Sykehuset Innlandet, Divisjon Medisinsk Service - Forsker (100%)

2013 – 2014: Harvard School of Public Health - Gjesteprofessor

2007 – 2011: Universitetet i Bergen & Folkehelseinstituttet - Forsker

2006 – 2007: Department of Human Nutrition, University of Otago - Gjesteforsker

2003 – 2007: Universitetet i Bergen - Postdoktor stipendiat

1999 – 2003: Universitetet i Bergen - Doktorgradsstipendiat

1996 – 1999: Universitetet i Bergen - Forsker

Øvrig faglig bakgrunn

Hovedfokus på forskningen har vært barns helse, vekst og utvikling. Har de siste to tiårene ledet flere randomiserte forsøk og kohorter på ernæring, infeksjoner og utvikling hos små barn. De fleste av disse studiene har vært i Nepal og India og har fokusert på mikronæring, spesielt sink, B-vitaminer, folat, vitamin D og jern. Underviser i ernæring, folkehelse og forskningsmetode ved Universitetet i Bergen.

2018 – dd: Leder av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2014 – dd: Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2003 – dd: Uavhengig rådgiver (ernæring, vekst og barnehelse) Verdens Helseorganisasjon

Utvalgte publikasjoner

Chandyo RK, Kvestad I, Ulak M, Ranjitkar S, Hysing M, Shrestha M, Schwinger C, McCann A, Ueland PM, Basnet S, Shrestha L, Strand TA. The effect of vitamin B12 supplementation during pregnancy on infant growth and development in Nepal: a community-based, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2023 May 6;401(10387):1508-1517. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00346-X. Epub 2023 Apr 6. PMID: 37031691.

Yoosuf S, Singh P, Khaitan A, Strand TA, Ahuja V, Makharia GK. Prevalence of Celiac Disease in Patients With Liver Diseases: A Systematic Review and Meta-Analyses. Am J Gastroenterol. 2023 May 1;118(5):820-832. doi: 10.14309/ajg.0000000000002123. Epub 2022 Dec 23. PMID: 36599134.

Strand TA, Ulak M, Hysing M, Ranjitkar S, Kvestad I, Shrestha M, Ueland PM, McCann A, Shrestha PS, Shrestha LS, Chandyo RK. Effects of vitamin B12 supplementation on neurodevelopment and growth in Nepalese Infants: A randomized controlled trial. PLoS Med. 2020 Dec 1;17(12):e1003430. doi: 10.1371/journal.pmed.1003430. PMID: 33259482; PMCID: PMC7707571.

Bhatnagar S, Wadhwa N, Aneja S, Lodha R, Kabra SK, Natchu UC, Sommerfelt H, Dutta AK, Chandra J, Rath B, Sharma M, Sharma VK, Kumari M, Strand TA. Zinc as adjunct treatment in infants aged between 7 and 120 days with probable serious bacterial infection: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2012 Jun 2;379(9831):2072-8. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60477-2. PMID: 22656335.

Bhandari N, Mazumder S, Taneja S, Sommerfelt H, Strand TA. Effect of implementation of Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness (IMNCI) programme on neonatal and infant mortality: cluster randomised controlled trial. BMJ. 2012 Mar 21;344:e1634. doi: 10.1136/bmj.e1634. PMID: 22438367; PMCID: PMC3309879.