Kaare Magne Nielsen

Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Professor.

Mikrobiell økologi

Kaare Magne har doktorgrad i mikrobiell genetikk. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er antimikrobiell resistens, genetikk, horisontal genoverføring, risiko og usikkerhetsanalyse.

Curriculum vitae

Stilling

Pro-dekan Innovasjon ved Fakultet for helsevitenskap, og professor ved Institutt for naturvitenskaplige helsefag, Oslomet-Storbyuniversitetet

Utdanning

1993 – 1997: Dr.scient, Inst. Biologi, NTNU

Arbeidserfaring

2021 - dd: Pro-dekan Innovasjon, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

2014 – 2021: Instituttleder / professor, Institutt for naturvitenskaplige helsefag, OsloMet

2001 – 2014: 1 aman. / professor, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø

1999 – 2001: Postdoc. Dept. Org. Evol. Biology, Harvard Univ. USA

1997 – 1998: Postdoc. Wageningen Uni. & Res., Nederland

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av VKM GMO panelet 2007 – 2018. Medlem EFSA GMO panelet 2009 – 2015.

Utvalgte publikasjoner

Nielsen, K. M. 2013. Biosafety data as confidential business information. PLoS Biology 11, e1001499.

Nielsen K. M, Bøhn T, and Townsend J. P. 2014. Detecting rare gene transfer events in bacterial populations. Front. Microbiol. 4:415. doi:10.3389/fmicb. 2013.00415

Domingues, S. Da Silva, G., Nielsen, KM. 2015. Distribution patterns of common gene cassette arrays in integrons reveal an unsurpassed capacity for global transfer among species and environments. Microbiol. (UK). 161, 1313-1337.

EFSA Scientific Committee 2017. Guidance on Uncertainty in EFSA Scientific Assessment, Scientific opinion, draft version, European Food Safety Authority, Parma, Italy, 211 pp. Member of working group. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150618.pdf

Larsson J, Andremont A, Bengtsson-Palme J, Koefoed Brandt K, de Roda Husman AM, Fagerstedt P, Fick J, Flach CF, Gaze WH, Kuroda M, Kvint K, Laxminarayan R, Manaia M, Nielsen KM, Plant L, Ploy MC, Segovia C, Simonet P, Smalla K, Snape J, Edward Topp E, van Hengel AV, Verner-Jeffreys DW, Virta MPJ, Wellington EM, Wernersson AS. 2018. Critical knowledge gaps and research needs related to the environmental dimensions of antibiotic resistance. Environment Int. 117, 132-138.