Monica Hauger Carlsen

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Monica har doktorgrad i har doktorgrad i utvikling og validering av metoder for registrering av kosthold. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er kostholdsmetodikk og kostholdsundersøkelser i ulike populasjoner, aldersgrupper og pasientgrupper, kliniske studier og epidemiologiske studier, samt matvaredatabasearbeid og beregning av inntak av mat, drikke og næringsstoffer.

Curriculum vitae

Stilling

Førsteamanuensis, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Utdanning

2006 – 2011: PhD, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

1998 – 2017: kurs i basalmedisin og immunologi, kurs i klinisk og epidemiologisk forskning og statistikk, kurs i forskningsformidling, kurs i epidemiologisk forskningsmetodikk, kurs i universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo. Kurs i matvaredatabasearbeid, Universitetet i Wageningen, Nederland.

1995 – 1996: Hovedfag i cellebiologi, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2013 – dd: Førsteamanuensis, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

2011– 2012: Førstelektor, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

2006 – 2010: Stipendiat, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

2000 – 2006: Forskningskoordinator, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Øvrig faglig bakgrunn

2011 – dd: Medlem av Programrådet ved Avdeling for ernæringsvitenskap. Fra og med 1. september 2018, nestleder i Programrådet.

2015 – dd: Medlem av The Nordic Analysis Network

2018 – dd: Medlem av EuroFIR

Utvalgte publikasjoner

Carlsen MH, Andersen LF, Dahl L, Norberg N and Hjartåker A., 2018, New iodine food composition database and updated calculations of iodine intakes amongs Norwegians. Nutrients. 10, 930; doi:10.3390/nu10070930.

Henriksen HB, Carlsen MH, Paur I, Berntsen S, Bøhn SK, Skjetne AJ, Kværner AS, Henriksen A, Andersen LF, Smeland S, Blomhoff R., 2018, Relative validity of a short food frequency questionnaire assessing adherence to the Norwegian dietary guidelines among colorectal cancer patients. Food and Nutrition Research.

Medin AC, Carlsen MH, Hambly C, Speakman J, Strohmaier S and Andersen LF., 2017, The validity of a web-based food frequency questionnaire assessed by doubly labelled water and multiple 24-hour recalls. British Journal of Nutrition, 18(12):1106-1117.

Carlsen MH, Karlsen A, Lillegaard ITL, Gran JM, Drevon CA, Blomhoff R and Andersen LF., 2011, Relative validity of fruit and vegetable intake estimated from a food frequency questionnaire, using carotenoid and flavonoid biomarkers and the method of triads. Br J Nutr, 105(10):1530-8.

Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, Bøhn SK, Dragland S, Sampson L, Willey C, Senoo H, Umezono Y, Sanada C, Barikmo I, Berhe N, Willett WC, Phillips KM, Jacobs DR Jr and Blomhoff R., 2010, The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. Nutr J 9, 3.