Espen Rimstad

Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen, Genmodifiserte organismer - legemidler

Espen har doktorgrad i veterinærmedisin. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er virusinfeksjoner.

Curriculum vitae

Stilling

Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo.

Utdanning

1990: Dr.Scient (PhD). Disputas 06.1990, Norges veterinærhøgskole, Oslo

1985: Cand. Med. Vet., Norges veterinærhøgskole, Oslo

Arbeidserfaring

2000 – dd: Professor i virologi, Norges veterinærhøgskole, Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet fra 2014

1993 – 2000: Post doc., førsteamanuensis og kvalifikasjonsstipendiat, Norges veterinærhøgskole

1991 – 1993: Gjesteforsker, School of Veterinary Medicine, University of California, USA

1986 – 1991: Stipendiat/førsteamanuensis, Norges veterinærhøgskole

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av Mattilsynets vitenskapelige råd fra 2004

Medlem av regjeringsoppnevnt utvalg for å vurdere overføring av levende biologisk materiale fra dyr til mennesker (1997 – 2003)

Medlem av Statens næringsmiddeltilsyns vitenskapelige råd (1997 – 2003)

Medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd fra 2009

Utvalgte publikasjoner

Wessel Ø, Haugland Ø, Rode M, Fredriksen BN, Dahle MK, Rimstad E. Inactivated Piscine orthoreovirus vaccine protects against heart and skeletal muscle inflammation in Atlantic salmon. J Fish Dis. 2018 Sep;41(9):1411-1419. doi: 10.1111/jfd.12835. Epub 2018 Jun 21.

Tengs T, Rimstad E. Emerging pathogens in the fish farming industry and sequencing-based pathogen discovery. Dev Comp Immunol. 2017 Feb 3. pii:S0145-305X(17)30057-5. doi: 10.1016/j.dci.2017.01.025

Reperant L, Haenen O, de Jong M, Osterhaus A, Papa A, Rimstad E, Valarcher J-F, Kuiken T. Companion animals as a source of viruses for human beings and food production animals Journal of Comparative Pathology. 2016. 155(1 Suppl 1):S41-53

Wessel Ø, Braaen S, Alarcon M, Haatveit H, Roos N, Markussen T, Tengs T, Dahle MK, Rimstad E. Infection with purified Piscine orthoreovirus demonstrates a causal relationship with heart and skeletal muscle inflammation in Atlanticsalmon. PLoS One. 2017 Aug 25;12(8):e0183781. 2017.

Palacios G, Lovoll M, Tengs,T, Hornig M, Hutchison S, Hui J, Kongtorp R-T, Savji N, Bussetti A, Solovyov A, Kristoffersen A, Celone C, Street C, Trifonov V, Hirshberg D, Rabadan R, Egholm M, Rimstad E, and Lipkin WI. Heart and skeletal muscle inflammation of farmed salmon is associated with infection with a novel reovirus. PloS One 2010, 5; 7; e11487.