Tron Ø. Gifstad

Prosjektleder. MSc.

Sekretariatet

Tron er prosjektleder for faggruppen for fór. Han er utdannet MSc. i Animal Science.

Curriculum Vitae

Stilling

Prosjektleder for faggruppen for fór i VKM.

Utdanning

1975 – 1978: Reallinjen, Oppegård videregående skole

1978 – 1979: 1 årig praksiskurs, Haga Jordbruksskole, Mysen

1979 – 1984: MSc. Animal Science, Norges Landbrukshøgskole, Ås (NMBU)/ Husdyrfag

Arbeidserfaring

2007 – dd: Prosjektleder, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

1985 – 1989: Kraftfôrkonsulent, Norkorn (optimalisering av fôrblandinger, tilskuddsfôr, vitaminer og mineraler)

1989 – 1993: Produktsjef, Ewos Landbruk AS (ensileringsmidler, produkter til drøvtyggere og hest, mineral- og vitaminblandinger)

1993 – 2002: Manager Regulatory Affairs, Alpharma AS (dyrehelseprodukter, veterinærmedisin)

2002 – 2004: Director, Clinical Development Europe, Alpharma AS (leder for klinisk utprøving, avd. dyrehelse og fiskehelse)

2004 – 2007: Registreringsansvarlig, SANDOZ AS (humane legemidler og kosttilskudd)

2007 – 2007: Registreringsansvarlig NOVARTIS AS (humane legemidler)

Øvrig faglig bakgrunn

Styremedlem i NoFAA (Nordic Feed Additive Association), 1999 – 2004.

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) – ansvarlig i 2 år ved Alpharma AS

Medlem av FEFANA AGPC working party (antibiotics, growth promoters, coccidiostats), Brussel, forening for produsenter av fôrtilsetninger, 1994 - 2003

Vice chairman i FEDESA, In-feed products working party, Brussel, forening for produsenter av veterinærmedisinske produkter, 1994 – 2003

Tillitsvalgt for Akademikerne i VKM 2011 – dd

Tillitsvalgt for Naturviterne i FHI 2016 dd

1991: Ewos Landbruk AS – Lederutviklingskurs

1995: Arbeidsmiljøsenteret – Arbeidsmiljøopplæring

1996: Barnum Associates Norway – Leadership and management training

1997: British Institute of Regulatory Affairs – EU regulatory affairs

1993 – 2003: Diverse kurs innenfor IT og databehandling

1993 – 2003: Management Forum, UK

 • Veterinary Medicinal Products in the EU
 • Implementation of GCP, Vet. Field studies
 • Regulation of vet. Medicinal products – Europe
 • Aquaculture Medicines
 • The veterinary expert report
 • Regulation of antibiotics and coccidiostats
 • Residues of veterinary medicines in the EU
 • Mutual recognition procedure for veterinary medicines
 • Veterinary medicine submissions in the EU
 • Regulation and management of veterinary clinical trials in the EU
 • Pharmacovigilance for the veterinary industry
 • Veterinary pharmaceutical submissions in the EU
 • A regulatory update on Animal feed additives

1995: IBC - International harmonisation for veterinary medicines

1999: IBC - Antibacterial resistance

1999: IBC - Veterinary medicines in Europe

2009: Toxikologi och Hälsoriskbedömning – Stockholm

2011: Kurs i prosjektledelse - Oslo

2011: Residues in Feed and Food - Køln

2012: Training course - Chemical risk assessment in food – Vilnius

2012: Naturviterne - Kurs for nye tillitsvalgte

2013: Naturviterne – Koferanse for hovedtillitsvalgte, Island

2014: Naturviterne – Videregående kurs for tillitsvalgte

2014: Naturviterne – Koferanse for hovedtillitsvalgte, Paris

2014: Re-evaluation – Labelling – Claims – Dietetic Feed – Køln

2015: Naturviterne – Koferanse for hovedtillitsvalgte, Nice

2015: Info Session on Applications - FEED - Technical meeting with stakeholders, EFSA

2015: Forskning i fjæra, Kunnskapssenteret i FHI

2016: Naturviterne – Koferanse for hovedtillitsvalgte, København

2016: 5th International "Fresenius Feed Conference" in Darmstadt

2017: Naturviterne – Konferanse for hovedtillitsvalgte, Svalbard

Utvalgte publikasjoner

Ringø E, Olsen RE, Gifstad TØ, Dalmo RA, Amlund H, Hemre GI, Bakke AM. Prebiotics in aquaculture. A review. Aquaculture Nutrition 2010, 117-136.