Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger og andre publikasjoner

Rapportnr Bestillt Publisering

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
18.02.2019 15.12.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Risikovurdering av pukkellaks
11.12.2018 15.12.2019

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 30.11.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
09.04.2018 13.11.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Miljørisiko ved import av rensefisk
18.11.2018 27.10.2019

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
24.11.2017 24.10.2019

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 22.10.2019

Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse
13.12.2018 18.10.2019

Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering
15.09.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Eksport av vågehvalprodukter - risiko for bestanden
28.01.2019 28.06.2019

Mikrobiell økologi

Helse- og miljøvurdering av mikrobielle rengjøringsmidler
15.06.2019

Hygiene og smittestoffer

Risiko for å utvikle listeriose ved inntak av sushi
22.10.2018 14.06.2019

Fôr

Kadmium i mineralgjødsel – effekt på helse og miljø
2019:07 31.10.2017 06.06.2019

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 88017 (søknad EFSA-GMO-RX-014)
27.05.2019

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen GMB151 (søknad EFSA-GMO-NL-2018-153)
27.05.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Fluorid i kosttilskudd - konsekvenser av å endre maksimumsgrensen
11.07.2018 26.05.2019

Hovedkomiteen

Plantevernmiddelrester i genmodifiserte planter
2019:06 02.02.2018 24.05.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

De sykdomsfremkallende soppene Batrachochytrium dendrobatidis og Batrachochytrium salamandrivorans og risiko for biologisk mangfold
2019:04 05.12.2018 15.05.2019

Mikrobiell økologi

Innspill til EFSAs offentlige høring av det aktive stoffet klofentezin.
Innspill til EFSA 30.04.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
16.01.2019 24.04.2019

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Kvikksølv i fisk
2019:03 28.02.2018 05.04.2019

Dyrehelse og dyrevelferd

Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring
2019:02 30.11.2017 27.03.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Energidrikker - vurdering av eventuelle negative helseeffekter hos barn og unge
2019:01 25.09.2018 01.02.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 89034 x 1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 (søknad EFSA/GMO/NL/2018/151)
26.01.2019

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie