Hygiene og smittestoffer

Revens dvergbendelorm - risiko for folkehelse

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 30.09.2024

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere risikoen for at parasitten revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) kommer til fastlands-Norge, og hvilken risiko det kan ha for folkehelsa.


VKM har selv tatt initiativ til prosjektet, som er en oppdatering av en risikovurdering fra 2012. Den gang viste funnene at Norge kunne forvente at parasitten ville spre seg fra Sør-Sverige i løpet av ti år.

Revens dvergbendelorm

Parasitten lever først og fremst i rødrev, ulv, mårhund og andre hundedyr. Den har betydning for folkehelsa, fordi mennesker kan fungere som mellomvert. Mennesker kan få i seg parasittegg gjennom forurenset mat eller vann, eller fra kontakt med infiserte dyr, for eksempel hund eller rev, eller avføring fra dyrene.

Parasitten kan gi sykdommen echinokokkose, som kan være dødelig uten behandling. Behandling med ormemiddel er langvarig, i noen tilfeller livslang. Det kan også være nødvendig med levertransplantasjon.

Mandat

I første fase av prosjektet skal VKM vurdere om forutsetningene, modellene og konklusjonene i 2012-rapporten fortsatt er gyldige, og om det er nødvendig med en ny vurdering.

Dersom det er nødvendig med en oppdatering, vil VKM vurdere sannsynligheten for at parasitten introduseres til fastlands-Norge med infiserte hunder og ville dyr fra Sverige, Svalbard og andre land. VKM vil også vurdere sannsynligheten for at revens dvergbendelorm blir vanlig i fastlands-Norge.

VKM vil også vurdere hvor effektiv dagens overvåking av E.multilocularis er for å oppdage parasitten. i Norge

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

Lucy Robertson, faggruppe for hygiene og smittestoffer (faglig leder)

Eystein Skjerve, faggruppe for hygiene og smittestoffer

Morten Tryland, faggruppe for hygiene og smittestoffer

Kyrre Kausrud, faggruppe for biologisk mangfold

Barbara Bukhvalova, VKMs sekretariat

Danica Grahek-Ogden, VKMs sekretariat (prosjektleder)

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer skal godkjenne risikovurderingen. Etter planen skal rapporten publiseres i midten av juni 2024.

Kontakt

Andre populære artikler