Andre stoffer

Hesperidin - helserisiko for befolkningen i Norge

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 29.11.2024

Hovedbudskap:

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere om daglig inntak av hesperidin fra appelsinekstrakt og ekstrakt av pomerans i kosttilskudd kan utgjøre en risiko for befolkningen i Norge.

VKM skal vurdere daglig inntak av 2 mg, 25 mg og 60 mg hesperidin per døgndose i kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år. VKM skal blant annet identifisere skadelige helseeffekter og beskrive ved hvilke doser de opptrer. VKM skal også karakterisere helserisiko forbundet med eksponering for stoffet.

Bakgrunn

Mattilsynet har mottatt søknad i henhold til bestemmelsene i «Forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler” (forskriften) om tilsetning av hesperidin fra appelsinekstrakt, samt pomerans-ekstrakt i kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år. Dette oppdraget er et «andre stoffer»-oppdrag. Risikovurderingen vil gi Mattilsynet kunnskapsgrunnlag for å håndtere søknader om kosttilskudd med hesperidin.

Prosjektgruppa består av:

VKMs faggruppe for plantevernmidler vil være ansvarlig for denne risikovurderingen med supplering av Inger Aakre og Knut Dalen (Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi). Risikovurderingen skal etter planen publiseres 29. november 2024.

Kontakt

Nana Yaa Boahene

Prosjektleder, ph.d.

T: 40 31 59 03
Send e-post

Andre populære artikler