Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av næringsstoffer i nasjonale kostråd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 15.08.2024

Hovedbudskap:

VKM vil beregne og vurdere om kostrådene dekker behov for næringsstoffer.

Helsedirektoratet ber Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å beregne og vurdere i hvilken grad kostrådene, slik de foreligger i høringsutkastet datert 22. mars 2024, vil dekke behov for og anbefalt inntak av næringsstoffer i den voksne befolkningen.

Resultatene fra beregningene skal vurderes opp mot i de nye norske referanseverdiene for energi og næringsstoffer basert på nordiske anbefalinger (NNR) fra 2023.

VKM vil utarbeide teoretiske kostrådsscenarioer som skal samsvare med høringsutkastet til de nye kostrådene. Beregningene vil tilpasses norske forhold med bakgrunn i kostholdsdata fra de landsdekkende kostholdsundersøkelsene.

Rapporten vil inngå som en del av underlaget i Helsedirektoratets arbeid med å revidere kostrådene.

Beregninger og vurdering av i hvilken grad kostrådene dekker næringsstoffanbefalingene, vil presenteres som en rapport fra VKM. Denne publiseres på VKMs nettsider i tilknytning til lansering av kostrådene.

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi vil være ansvarlig for å gjøre denne utredningen. Beregningene og vurderingene skal etter planen publiseres 15. august 2024.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler