Plantevernmidler

Plantevernmidler - metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 27.05.2024

Hovedbudskap:

VKM skal oppdatere et eget metodedokument for helse og miljørisikovurderinger av plantevernmidler.

Dagens metodedokument er fra 2012. Det skal oppdateres med nye datakrav som er nedfelt i regelverk for plantevernmidler, og med gjeldende retningslinjer og metoder for vurdering av helse- og miljørisiko ved slike produkter.

Bakgrunn

Metodedokumentet fra 2012 beskriver metodene som Mattilsynet bruker i utarbeidelse av bakgrunnsdokumentasjon til VKM, og kriteriene som VKMs faggruppe for plantevernmidler bruker som underlag for risikovurdering av plantevernmidler.

Norge er tilsluttet EUs godkjenningsordning for bruk av plantevernmidler gjennom EØS-avtalen, og i 2015 tok Norge inn EUs regelverk for plantevernmidler i en ny forskrift for plantevernmidler.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

- Marianne Stenrød Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler (faglig leder)
- Christian Vogelsang, Åpnes i nytt vindu. medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Elise Rundén Pran, Åpnes i nytt vindu. medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Esther van Waes-Bloem Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Mette Helen Bjørge Müller, Åpnes i nytt vindu. medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Tim Hofer Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Tor Fredrik Holth Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Trond Rafoss Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Nana Yaa Boahene, Åpnes i nytt vindu. VKMs sekretariat (prosjektleder)

VKMs faggruppe for plantevernmidler skal godkjenne rapporten, som blir publisert i slutten av mai 2024.

Kontakt

Nana Yaa Boahene

Prosjektleder, ph.d.

T: 40 31 59 03
Send e-post

Andre populære artikler