Dyrehelse og dyrevelferd

Steril (triploid) laks - vurdering av helse og velferd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 01.11.2023

Hovedbudskap:

VKM skal oppsummere kunnskap om helse og velferd for steril (triploid) oppdrettslaks , sammenlignet med bruk av tradisjonell laks i oppdrett.

VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunn

Bruk av steril oppdrettslaks er blitt sett på som et mulig tiltak for å redusere risiko for at laks som rømmer fra oppdrettsanlegg kan påvirke villaks genetisk, ettersom steril laks ikke kan formere seg. En måte å gjøre laks steril på er å benytte indusert triploidisering. Det er en metode som gjør at eggene får tre kromosomsett i stedet for to.

For at produksjon av triploid laks skal være lovlig etter dyrevelferdsloven og matloven, må konsekvenser for laksens helse og velferd være dokumentert. Dokumentasjonen skal blant annet vise at metoden fremmer egenskaper som gir robuste dyr, med god funksjon og helse.

Oppdrag

VKM skal oppsummere kunnskap om helse og velferd hos triploid laks, sammenlignet med vanlig laks, som har to kromosomsett. Det omfatter blant annet kunnskap om robusthet, funksjonsevne, dødelighet, mottakelighet for sykdom og evne til smitteoverføring, i de ulike stadiene av produksjonen, fra settefisk til matfisk.

VKM skal også beskrive eventuelle risikoreduserende tiltak.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

Espen Rimstad, medlem i faggruppe for GMO legemidler (faglig leder)

Tor Atle Mo, medlem av faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd

Ingrid Olesen, medlem av faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd

Johan Johansen, medlem av faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd

Tom Frase Pdf, 364.6 kB, åpnes i nytt vindu.r, ekstern ekspert fra Havforskningsinstituttet

Rolf Erik Olsen Pdf, 325.2 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert fra NTNU

Snorre Gulla Pdf, 192.4 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert fra Veterinærinstituttet

Åsa Maria Espmark Pdf, 64.9 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert fra Nofima

Dean Basic, VKMs sekretariat (prosjektleder)

Rapporten skal godkjennes av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd. Den skal etter planen publiseres 1. november 2023.

Kontakt

Dean Basic

Prosjektleder, ph.d.

T: 45 43 20 45
Send e-post