CITES

Handel med landskilpadder - risiko for ville bestander

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 20.03.2024

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken risiko handel med landskilpadder har for ville bestander.

Vurderingen gjøres for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet mottar søknader for å tillate import av landskilpadder og produkter som stammer fra disse. Risikovurderingen skal brukes i behandling av søknadene.

Oppdrag

Risikovurderingen skal gjøres med basis i kriteriene som er gitt i konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES).

Oppdraget gjelder primært de artene av landskilpadder som har blitt innført/utført til/fra Norge siden 2010.

VKM skal blant annet vurdere tilgjengelig kunnskap om utbredelse, livshistorie, habitat og rolle i økosystemet, bestander og trender.

VKM skal også se på nivået av lovlig og ulovlig høsting og avl i fangenskap og handel, og vurdere trusselen som handel utgjør for bestanden.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa i VKM består av:

Eli K. Rueness, faggruppen for CITES (faglig leder)

Hugo de Boer, faggruppen for CITES

Berit Gehrke, faggruppen for CITES

Matthew Grainger, faggruppen for CITES

Jo Skeie Hermansen, VKMs sekretariat (prosjektleder)

Daniel Flø, VKMs sekretariat (prosjektdeltager)

Risikovurderingen skal godkjennes av faggruppe for CITES med supplering. Den skal etter planen publiseres 20. mars 2024.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler