CITES

Eksport av én Amurtiger - risiko for artens overlevelse

Bestilt:

Rapportnr: VKM Bulletin 2024: 03

Publisert: 17.01.2024

Hovedbudskap:

Eksport av én Amurtiger (Panthera tigris altaica) avlet i fangenskap fra dyrehage i Norge til dyrehage i Tyrkia vil ikke være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler