Om VKM Report og VKM Bulletin

VKM Report er en åpent tilgjengelig, digital, vitenskapelig rapportserie som utgis av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

I rapportserien inngår fagfellevurderte vitenskapelige vurderinger (risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer). Rapportserien VKM Report ble godkjent som en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, 20. januar 2020.

De vitenskapelige vurderingene omfatter følgende fagområder:

 • dyrehelse og dyrevelferd
 • hygiene og smittestoffer
 • ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
 • tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
 • forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester
 • genmodifiserte organismer og avledete produkter til mat og fôr
 • fôr
 • plantehelse
 • plantevernmidler
 • fremmede organismer
 • internasjonal handel med truede og sårbare arter (CITES)
 • mikrobiologiske produkter
 • GMO-legemidler
 • andre områder under Miljødirektoratets ansvarsområde der VKM har relevant kompetanse

Vitenskapelig publikasjon nivå 1

Publikasjoner i VKM Report er godkjent som en vitenskapelig publikasjon på nivå 1 i Kanalregistret.

Det innebærer at de er fagfellevurdert. Les VKMs retningslinjer for:

Hovedtrekk i arbeidsprosessene bak VKMs vitenskapelige vurderinger

(For flere detaljer, se rutiner og retningslinjer)

Oppdrag/bestilling

VKMs vitenskapelige vurderinger gjøres primært på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også selv ta initiativ til risikovurderinger og andre typer vurderinger.

VKM og oppdragsgiver har dialog om oppdraget. Oppdragene publiseres på vkm.no, med omtale og informasjon om prosjektgruppe og godkjenningsgruppe.

Om VKM Bulletin

VKM Bulletin er en åpent tilgjengelig, digital, vitenskapelig rapportserie som utgis av VKM. VKM Bulletin ble opprettet i januar 2024.

I rapportserien inngår vitenskapelige vurderinger som ikke er fagfellevurdert. Det innbefatter blant annet:

Non-detriment findings (NDF) er kortfattede vurderinger av hvorvidt innførsel eller utførsel av eksemplarer av en gitt art som inngår på liste I og II i Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES) vil være til skade for artens bevaringsstatus.

Les mer om VKMs arbeid for CITES her.

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler. «Andre stoffer» er stoffer som har ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. Eksempler på «andre stoffer» er fettsyrer, antioksidanter, aminosyrer, karnitin, koenzym Q10, m.m. «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak kosttilskudd, men også sportsprodukter og enkelte andre matvarer.

Innspill til EFSA

Innspill til den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, på søknader om godkjenning av genmodifisert mat og fôr, og som EFSA har på tre måneders høring.

Les mer om VKMs løpende oppdrag om genmodifisert mat og fôr her.