Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2009/67) til mat, fôr, import og prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003
2009: 36 22.10.2009 22.11.2010

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av EUs eksponeringsmodell for stoffer som migrerer fra matkontaktmaterialer
2009: 39 14.11.2006 18.12.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2009/66)
2009: 35 22.10.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert soya BPS-CV127-9 (EFSA/GMO/NL/2009/64) til mat, fôr, import og prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003
2009: 37 22.10.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/65)
2009: 38 22.10.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

VKM med kommentarer til EFSA-vurdering av Dietary reference values (DRV)
13.10.2009

Plantehelse

Risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge
2009: 33 22.08.2008 12.10.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MON 863 x MON 810 (C/DE/02/9)
2009: 32 02.10.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 (EFSA/GMO/CZ/2008/62)
2009: 31 25.09.2009

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av parasitter i drikkevann
2009: 28 20.06.2008 24.08.2009

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av helsefare ved spredning av gylle
2009: 29 02.05.2009 21.08.2009

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel
2009: 30 05.11.2006 21.08.2009

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av QAC i kosmetiske produkt
2009: 27 03.04.2009 13.08.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Shirlan
2009: 23 14.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Revus 250 SC
2009: 22 14.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG
2009: 25 16.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Uttalelse om bruk av glyfosat i herbicidtolerant mais og sukkerbete
2009: 24 16.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Boxer
2009: 26 17.04.2009 23.06.2009

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av very low calorie diets
2009: 21 13.03.2008 14.05.2009

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Oppdatert risikovurdering av ingredienser i "energidrikker"
23.03.2009 11.05.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48)
2009: 19 12.06.2008 17.04.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje 98140 fra Pioneer Hi-Bred. International Inc. (EFSA/GMO/UK/2008/53)
2009: 18 12.02.2009 17.04.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50)
2009: 17 11.06.2008 03.04.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid Bt11 x GA21 fra Syngenta Seeds Inc. (EFSA/GMO/UK/2007/49)
2009:16 19.05.2008 03.04.2009

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Revisjon av Tolerable Upper Intake Level (UL)
06.03.2009

Hovedkomiteen | Hygiene og smittestoffer

Bruk av probiotika til kritisk syke pasienter
2009: 14 22.10.2007 27.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Karate 2,5 WG
2009: 10 23.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Fastac 50 - alfacypermetrin
27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Sumi-Alpha - esfenvalerat
2009: 08 27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av pyretriner i hobbypreparater
2009: 13 27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Revidert helserisikovurdering av Ranman TwinPack-cyazofamid
2009: 12 27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Floramite 240 SC - bifenazat
2009: 11 27.10.2009 26.02.2009

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Revidert modell for vurdering av berikningssaker
2009: 07 09.11.2008 25.02.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/NL/2008/51)
2009: 06 16.02.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje 305423 x 40-3-2 fra Pioneer Hi Bred International Inc.
2009: 05 16.02.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullshybrid MON 88913 x MON 15985 fra Monsanto
2009: 04 16.02.2009

Fôr

Kriterier for trygg bruk av planteråvarer i fôr til fisk
2009: 03 27.10.2007 05.02.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25
2009: 02 20.01.2009

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Sensibilisering forårsaket av eksponering for kosmetiske produkter
2009: 01 14.01.2008 16.01.2009