Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett
2014: 12 22.11.2013 13.11.2014

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk
2014: 12 21.11.2013 30.10.2014

Hovedkomiteen | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd | Plantehelse

Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
2014: 22 19.12.2013 30.04.2014