Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Biologisk mangfold

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
2023:23 17.02.2021 10.11.2023

Biologisk mangfold

Genmodifisert steril laks - risikovurdering av feltforsøk
2023:20 28.04.2023 06.10.2023

Biologisk mangfold

Innførsel av rødkardinal - risiko for norsk biologisk mangfold
2023:18 21.02.2023 30.06.2023

Biologisk mangfold

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
2023:07 27.01.2022 17.02.2023

Biologisk mangfold

Bruk av rovmidden Stratiolaelaps scimitus mot varroamidd i bigårder
2023:6 28.10.2022 06.02.2023