Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/65)
2009: 38 22.10.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

VKM med kommentarer til EFSA-vurdering av Dietary reference values (DRV)
13.10.2009

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25
2009: 02 20.01.2009