Forurensning, naturlige toksiner og medisinrester

Faggruppen vurderer risiko ved miljøgifter og andre forurensende stoffer, prosessfremkalte stoffer, naturlige toksiner, og rester av veterinær- og humanmedisinske preparater.

Kontakt

bilde av sjømat, egg og melkeprodukter

Den norske befolkningen eksponeres i gjennomsnitt for mer dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat enn tålegrensen.

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.