Våre folk - Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på 23 personer og en komité med120 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

 1. Anders Ruus

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Professor.

  M: 98 22 77 86

 2. Ann-Karin Hardie Olsen

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester

  M: 920 35 022

 3. Espen Mariussen

  Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 70 00

 4. Heidi Amlund

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: +45 93 51 08 77

 5. Ingunn Anita Samdal

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 91 17 91 38

 6. Jan Alexander

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

  T: 90 62 23 16

 7. Lisbeth Dahl

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: 47 29 16 89

 8. Martin Schlabach

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester

  M: : 92 88 85 09

 9. Rita Hannisdal

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlig toksiner og medisinrester