Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-aspartat i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 11

Publisert: 27.04.2017

Hovedbudskap:

VKM fant ingen langtidsstudier som har undersøkt om inntak av L-asparat kan gi negative helseeffekter for mennesker. I en toksikologisk dyrestudie med rotter har L-aspartat ført til forandringer i nyrer og spyttkjertler.

På bakgrunn av dyrestudien konkluderer VKM med at det er sannsynlig at alle de spesifiserte dosene med 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 og 5700 mg L-aspartat per dag vil kunne innebære en risiko for negative helseeffekter i alle aldersgrupper (barn 10 til <14 år, ungdom 14 til <18 år og voksne ≥18 år).

L-aspartat er en ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. L-aspartat finnes i mat og dannes i kroppen, blant annet når glukose og enkelte aminosyrer brytes ned. I 1998 var gjennomsnittlig daglig inntak av L-aspartat i kosten i USA var 6500 mg. Vi har ikke data for inntaket i Norge.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser L-aspartat i kosttilskudd: 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 og 5700 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for L-aspartat i kosttilskudd


Doser i mg/dag

Aldersgrupper

3000

3500

4000

4500

5000

5700

Barn 10 - <14 år

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Ungdom 14 - <18 år

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Voksne ≥18 år

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

 

fdgdg

Vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler