Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Andre stoffer

Risikovurderinger av "andre stoffer" i kosttilskudd og energidrikker

Bestilt:

Rapportnr: 2015: 31

Publisert: 05.10.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har publisert risikovurderinger av 44 «andre stoffer» som tilsettes i kosttilskudd og/eller i energidrikker. De tre sist publiserte er risikovurderinger av stoffene L-alanin, betaalanin og Lecitin fra solsikke i kosttilskudd.

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. Det er kjent at «andre stoffer» kan gi helseskader. Hva slags skader og hvor alvorlige de er, avhenger av stoffet og hvor mye man får i seg. VKM har på oppdrag for Mattilsynet vurdert helserisiko ved inntak av 44 «andre stoffer» som finnes i kosttilskudd og/eller i energidrikker som selges i Norge.

Grunnlag for å utvikle regelverk

Mattilsynet vil bruke risikovurderingene som grunnlag for å utvikle regelverk for å regulere «andre stoffer». Det finnes ikke et spesifikt regelverk for tilsetning av «andre stoffer» til næringsmidler, verken i Norge eller i EU.

Risikovurderinger

Mattilsynet har bedt VKM vurdere risikoen ved spesifikke bruksdoser av «andre stoffer» som selges på det norske markedet. Risikovurderingene er altså begrenset til spesifikke doser fra kosttilskudd og spesifikke konsentrasjoner i energidrikker. Andre kilder til disse stoffene, for eksempel mat, drikke eller kosmetikk, er derfor ikke inkludert. For kosttilskudd inngår ikke barn under ti år i oppdraget. For energidrikker inngår alle aldersgrupper fra tre år og oppover.

VKM har kun vurdert mulige negative helseeffekter. VKM har ikke vurdert eventuelle påståtte positive helseeffekter ved stoffene. Risikovurderingene er basert på eksisterende risikovurderinger og publiserte vitenskapelige artikler.

VKM har utarbeidet et dokument som beskriver generelle prinsipper for hvordan komiteen har risikovurdert «andre stoffer». Pdf, 479.9 kB.

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er faglig ansvarlige for risikovurderingene.

Oversikt over publiserte risikovurderinger

 1. Publisert: 05.10.2017

  Rapportnr: 2017: 13

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Den eneste negative helseeffekten som er observert hos mennesker ved tilskudd med betaalanin, er en forbigående følelse av prikking og stikking i huden, sammen med rødhet og varmefølelse. Dette kan oppleves som ubehagelig når symptomene er sterke, men det finnes ikke dokumentasjon for at det er skadelig. VKMs vurdering er at de spesifiserte dosene neppe vil gi ubehagelig sterke symptomer eller noen helseskade.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 1500 og 2050 mg/dag betaalanin i kosttilskudd vil innebære en risiko for negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

 2. Rapportnr: 2015: 21

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer at det er usannsynlig at 24 mg D-glukurono-γ-lakton per 100 ml energidrikk vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (3 til <10 år og 10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år) (har antatt at barn og ungdom har samme toleranse for D-glukurono-γ-lakton som voksne) ved et gjennomsnittlig eller høyt kronisk inntak. Det var ikke tilgjengelige data som kunne brukes til å risikovurdere et høyt akutt inntak av D-glukurono-γ-lakton.

 3. Rapportnr: 2020:11

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  En daglig enkeltdose på 6200 mg D-ribose i kosttilskudd, kan gi risiko for negative helseeffekter hos barn, ungdom og voksne. En daglig enkeltdose på 3100 mg, kan gi risiko for negative helseeffekter hos barn.

 4. Publisert: 27.06.2016

  Rapportnr: 2016: 30

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  (Utdatert-se revisjon) VKM konkluderer at det er usannsynlig at en daglig dose på 3100 mg eller 6200 mg av D-ribose fra kosttilskudd forårsaker negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥ 18 år).

 5. Rapportnr: 2016: 30

  Bestillt: 09.05.2015

  Hovedbudskap:

  Bekymringer over høyt inntak av EPA og DHA har hovedsakelig vært knyttet til økt blødningstid eller relatert til immunforsvar, lipidperoksidering og glukose-homeostasen.

  Negative helseeffekter som er rapportert er stort sett begrenset til gastrointestinale symptomer, inkludert magekramper, oppblåsthet, oppstøt, oppkast og diaré, men disse ser ut til å være forbundet med inntak av olje som sådan, og ikke å være spesifikt knyttet til verken EPA, DPA og/eller DHA.

  Det er usannsynlig at dosene på 1050 eller 1290 mg per dag DHA i kosttilskudd vil kunne forårsake negative helseeffekter i den generelle befolkningen inkludert barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

 6. Rapportnr: 2016: 30

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Bekymringer over høyt inntak av EPA og DHA har hovedsakelig vært knyttet til økt blødningstid eller relatert til immunforsvar, lipidperoksidering og glukose-homeostasen.

  Negative helseeffekter som er rapportert i studier med EPA, DPA og DHA er stort sett begrenset til gastrointestinale symptomer, inkludert magekramper, oppblåsthet, oppstøt, oppkast og diaré, men disse ser ut til å være forbundet med inntak av olje som sådan, og ikke å være spesifikt knyttet til verken EPA, DPA og/eller DHA.

  Ingen doser av DPA i kosttilskudd kan evalueres på grunn av mangelfulle data.

  Det understrekes at denne risikovurderingen omhandler DPA som enkeltfettsyre, og ikke blandinger av EPA, DPA og DHA som man finner i for eksempel fiskeoljer og tran.

 7. Rapportnr: 2015: 27

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Bekymringer over høyt inntak av eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA) har hovedsakelig vært knyttet til økt blødningstid eller relatert til immunforsvar, lipidperoksidering og glukose-homeostasen.

  Negative helseeffekter som er rapportert i studier med EPA, dokosapentaensyre (DPA) og DHA er stort sett begrenset til gastrointestinale symptomer, inkludert magekramper, oppblåsthet, oppstøt, oppkast og diaré, men disse ser ut til å være forbundet med inntak av olje som sådan, og ikke å være spesifikt knyttet til verken EPA, DPA og/eller DHA.

  Det er usannsynlig at dosene på 1500, 1750 eller 1825 mg per dag av EPA i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 ). På grunn av få studier med barn og unge gir VKM ingen konklusjoner for barn og unge for EPA.

  Ingen doser av DPA i kosttilskudd kan evalueres på grunn av mangelfulle data.

  Det er usannsynlig at dosene på 1050 eller 1290 mg per dag DHA i kosttilskudd vil kunne forårsake negative helseeffekter i den generelle befolkningen inkludert barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

 8. Rapportnr: 2019:13

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har laget en oversikt over potensielt helseskadelige kjemiske stoffer i mat, drikke og kosttilskudd.

 9. Publisert: 12.12.2016

  Rapportnr: 2016: 58

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM fant ingen studier som har undersøkt negative helseeffekter fra glysin i mennesker. Heller ikke i en toksikologisk dyrestudie ble det funnet negative helseeffekter fra glysin.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 20, 50, 100, 300, 500 og 650 mg/dag glysin vil innebære en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

  Les mer om: Glysin i kosttilskudd
 10. Publisert: 20.11.2015

  Rapportnr: 2015: 23

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer at det er usannsynlig at 10 mg inositol per 100 ml energidrikk vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (3 til <10 år og 10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år) ved et høyt akutt, gjennomsnittlig eller høyt kronisk inntak (har antatt at barn og ungdom har samme toleranse for inositol som voksne).

 11. Publisert: 01.03.2016

  Rapportnr: 2016: 01

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer at det er usannsynlig at et daglig inntak av 3 g inulin fra kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år).

  Les mer om: Inulin i kosttilskudd
 12. Publisert: 27.04.2017

  Rapportnr: 2017: 14

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM vurderte inntak av isoflavoner fra soya for den generelle befolkningen i aldersgruppene barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år). Konklusjonene under er valide gitt at isoflavonene som finnes i kosttilskudd som selges i Norge er sammenlignbare med isoflavonene som ble brukt i de tilgjengelige studiene.

  VKM konkluderer med at det ikke ser ut til at isoflavoner i kosttilskudd i doser på 40 eller 80 mg/dag har negative helseeffekter av betydning for kvinner i eller etter overgangsalder. Konklusjonen gjelder for inntak fra flere måneder og opptil flere år.

  I motsetning til hos kvinner i eller etter overgangsalder, anser VKM forandringer i hormonnivåer hos friske kvinner før overgangsalder og hos menn som negative helseeffekter.

  VKM konkluderer med at det er en risiko for at doser på 40 eller 80 mg/dag av isoflavoner i kosttilskudd tatt i en til tre måneder kan ha negativ effekt på hormonnivåer og/eller menstruell funksjon hos kvinner før overgangsalder. Det ser ikke ut til at dosene har andre negative effekter av betydning for denne gruppen.

  VKM konkluderer med at det er en risiko for at doser på 40 eller 80 mg/dag av isoflavoner i kosttilskudd tatt i en til tre måneder kan ha negativ effekt på hormonnivåer hos menn. Det ser ikke ut til at dosene har andre negative effekter av betydning for denne gruppen.

  VKM konkluderer med at det er en risiko for at doser på 40 eller 80 mg/dag av isoflavoner i kosttilskudd tatt i en til tre måneder kan ha negativ effekt på hormonnivåer hos unge av begge kjønn og/eller på menstruell funksjon i unge kvinner. Det ser ikke ut til at dosene har andre negative effekter av betydning for denne gruppen.

  Det finnes ikke tilstrekkelig med data til å kunne trekke konklusjoner om inntak av isoflavoner fra soya i kosttilskudd har negative helseeffekter for barn (10 til <14 år).

 13. Publisert: 20.11.2015

  Rapportnr: 2015: 26

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at en dose på 100 mg koenzym Q10 per dag fra kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (10 til ˂14 år), ungdom (14 til ˂18 år) eller voksne (≥18 år).

 14. Rapportnr: 2015: 25

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  For koffein i kosttilskudd konkluderer VKM at det er usannsynlig at 100 mg koffein per dag vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (10 år og eldre), ungdom, voksne (inkludert gravide kvinner og fosteret og ammende kvinner og barnet som ammes). For barn og ungdom er inntaket over det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde. For voksne er inntaket likt med det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde.

  VKM konkluderer videre at 300 mg koffein per dag kan representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (10 år og eldre), ungdom og gravide kvinner og fosteret og ammende kvinner og barnet som ammes.

  Ved inntak som enkeltdose kan 300 mg/dag utgjøre en risiko for negative helseeffekter hos voksne, mens det er usannsynlig at 300 mg/dag forårsaker negative helseeffekter hos voksne når det konsumeres i løpet av en dag. For alle gruppene er inntaket over det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde.

  For koffein i energidrikker konkluderer VKM at et høyt akutt inntak av 32 mg koffein per 100 ml energidrikk vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (3 år og eldre), ungdom og voksne (inkludert gravide kvinner og fosteret og ammende kvinner og barnet som ammes). For alle grupper er inntaket over det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde. 

  VKM konkluderer videre at det er usannsynlig at et gjennomsnittlig kronisk inntak vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (3 år og eldre), ungdom og voksne (inkludert gravide kvinner og fosteret og ammende kvinner og barnet som ammes). For alle grupper er inntaket under det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde.

  Når det gjelder et høyt kronisk inntak konkluderer VKM at det er usannsynlig at dette fører til negative helseeffekter hos barn (3 år og eldre), ungdom, voksne, gravide kvinner og fosteret, ammende kvinner og barnet som ammes.

  For barn (3 til <10 år) og voksne (≥ 18 år, inkludert gravide kvinner og fosteret og ammende kvinner og barnet som ammes) er inntaket over det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde. For barn (10 til <14 år) og ungdom (14 til <18 år) er inntaket under det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde. 

 15. Rapportnr: 2016: 65

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer at det er usannsynlig at et daglig inntak av 750 mg kollagen fra fiskeskinn i kosttilskudd forårsaker negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år).

 16. Publisert: 01.03.2016

  Rapportnr: 2016: 05

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Kosttilskudd med konjugerte linolsyrer (CLAs) kan forstyrre omdannelsen av fett- og karbohydrater hos menn med overvekt/fedme, metabolsk syndrom og med diabetes type 2. Videre er det rapportert at CLA-tilskudd muligens kan føre til redusert innhold av fett i brystmelk hos ammende kvinner, og at inntak av CLA-tilskudd hos gravide kvinner kan redusere fødselsvekt og -lengde hos barna.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 3,0, 3,25 og 3,5 g/dag CLA i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 år) hvis det brukes lenger enn opptil seks måneder.

  Det er ikke funnet tilstrekkelig dokumentasjon til å vurdere de spesifikke dosene for barn (10 år og oppover).

 17. Publisert: 12.12.2016

  Rapportnr: 2016: 56

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Doser med kreatin fra kosttilskudd på 5,0, 10,0 og 24,0 g/dag kan innebære risiko for negative helseeffekter hos voksne. Det er usannsynlig at en dose kreatin fra kosttilskudd på 3,0 g/dag vil forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 år).

  For barn (10-14 år) og ungdom (14-17 år) vil de spesifiserte dosene på 3,0, 5,0, 10,0 og 24,0 g/dag med kreatin fra kosttilskudd kunne innebære en risiko for negative helseeffekter.

 18. Publisert: 27.06.2016

  Rapportnr: 2016: 32

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer at daglig inntak av dosene 300, 600 og 900 mg kurkumin fra kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter for barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

 19. Publisert: 05.10.2017

  Rapportnr: 2017: 12

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM fant ingen studier i mennesker som viste alvorlige negative helseeffekter fra L-alanin. Det var imidlertid ikke gjort noen langtidsstudier i mennesker. Noen studier viste at svært høye enkeltdoser L-alanin førte til mage- og tarmsymptomer som kvalme og magesmerter. Heller ikke i en toksikologisk dyrestudie ble det funnet negative helseeffekter av L-alanin.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 3500, 3750, 4000, 4250 og 4500 mg/dag L-alanin i kosttilskudd vil innebære en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

 20. Rapportnr: 2016: 07

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Negative helseeffekter som har vært beskrevet i vitenskapelige artikler med L-arginin er begrenset til gastrointestinale plager som for eksempel kvalme og forbigående diare.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 3000 og 3500 L-arginin per dag fra kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos barn (10 til < 14 år), mens doser på 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 og 6500 L-arginin per dag fra kosttilskudd vil kunne forårsake negative helseeffekter hos denne aldersgruppen. For ungdom (14 til >18 år) er det usannsynlig at de spesifiserte dosene 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 og 5500 mg L-arginin per dag fra kosttilskudd vil kunne forårsake negative helseeffekter, mens dosene 6000 og 6800 L-arginin per dag fra kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 og 6000 mg L-arginin per dag fra kosttilskudd vil kunne forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 år), mens dosen 6800 mg/dag vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

  På grunn av mangel på data, kan det ikke gis noen konklusjoner arginin alfaketoglutarat i kosttilskudd, og arginin alfaketoglutarat som er et salt av arginin, er i denne rapporten vurdert som en argininkilde.

 21. Publisert: 27.04.2017

  Rapportnr: 2017: 11

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM fant ingen langtidsstudier som har undersøkt om inntak av L-asparat kan gi negative helseeffekter for mennesker. I en toksikologisk dyrestudie med rotter har L-aspartat ført til forandringer i nyrer og spyttkjertler.

  På bakgrunn av dyrestudien konkluderer VKM med at det er sannsynlig at alle de spesifiserte dosene med 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 og 5700 mg L-aspartat per dag vil kunne innebære en risiko for negative helseeffekter i alle aldersgrupper (barn 10 til <14 år, ungdom 14 til <18 år og voksne ≥18 år).

 22. Publisert: 12.12.2016

  Rapportnr: 2016: 66

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer at det er usannsynlig at en daglig dose på 1000, 1500 eller 2000 mg av L-citrullin fra kosttilskudd forårsaker negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥ 18 år). Personer som har forhøyet citrullin-nivå i blodet, kan være sårbare for inntak av ekstra mengder av L-citrullin via kosttilskudd. I tillegg kan personer med forstyrret nyrefunksjon være sårbare for inntak av ekstra mengder av L-citrullin via kosttilskudd.

 23. Publisert: 20.11.2015

  Rapportnr: 2015: 20

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer at det er usannsynlig at dosene 10 mg per dag L-cystein og 250 og 500 mg per dag L-cystin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), mens doser på 750 og 1000 per dag L-cystin vil kunne forårsake negative helseeffekter.

  For ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år) er det usannsynlig at dosene 10 mg per dag L-cystein og 250, 500 og 750 mg per dag L-cystin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter, mens en dose på 1000 mg per dag L-cystin vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

 24. Rapportnr: 2016: 06

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Det mangler tilstrekkelig kunnskap om mulige negative helseeffekter ved langvarig inntak av fenylalanin hos friske individer og det foreligger ingen øvre inntaksgrense. Pasienter med fenylketonuri (PKU; Føllings sykdom) tåler ikke fenylalanin og må følges nøye opp av helsepersonell slik at ikke mengden fenylalanin i blodet blir så høyt at det kan medføre redusert vekst og hjerneutvikling.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 100, 250, 500, 750 og 1000 mg/dag L-fenylalanin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 år), ungdom (14 til <18 år) og barn (10 til <14 år). Konklusjonen gjelder ikke for pasienter med fenylketonuri (Føllings sykdom).

  På grunn av mangel på data, kan det ikke gis noen konklusjoner for DL-fenylalanin.

 25. Rapportnr: 2016: 25

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Det har ikke vært beskrevet noen spesifikke negative helseeffekter ved glutamin i vitenskapelige artikler.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 3500, 5000, 8000, 10000, 12000, 15000 og 16500 mg/dag L-glutamin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos barn (10 til < 14 år), ungdom (14 til >18 år) eller voksne (≥18 år).

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 5500 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter for hos ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år).

  For barn (10 til <14 år) er det usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 3000 og 4000 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter. Dosene 5000 og 5500 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

 26. Publisert: 27.06.2016

  Rapportnr: 2016: 25

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Det har ikke vært beskrevet noen spesifikke negative helseeffekter ved glutaminsyre i vitenskapelige artikler.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 5500 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter for hos ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år).

  For barn (10 til <14 år) er det usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 3000 og 4000 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter. Dosene 5000 og 5500 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

 27. Publisert: 27.06.2016

  Rapportnr: 2016: 24

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Det har ikke vært beskrevet noen spesifikke negative helseeffekter ved histidin i vitenskapelige artikler.

  VKM konkluder med at for voksne (≥18 år), ungdom (14 til <18 år) og barn (10 til <14 år) er det usannsynlig at de spesifiserte dosene på 550 og 600 mg/dag L-histidin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter.

 28. Publisert: 27.06.2016

  Rapportnr: 2016: 24

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Det finnes ikke relevante studier med L-isoleucin i mennesker som dokumenterer skadelige effekter og ved hvilket dosenivå skader eventuelt inntrer. På grunn av ulik metabolisme hos mennesker og dyr kan ikke dyrestudier benyttes i risikovurdering av disse aminosyrene.

  På grunn av mangel på studier som undersøker skadelige effekter av disse aminosyrene har det ikke vært mulig for VKM å gi noen konklusjon om dosene er skadelige.

 29. Rapportnr: 2015: 24

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer at det er usannsynlig at en daglig dose på 1500 mg L-karnitin, som tilsvarer en daglig dose av L-karnitin-L-tartrat- på 2250 mg fra kosttilskudd, vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år), mens denne dosen hos barn (10 til <14 år) kan representere en risiko for negative helseeffekter (har antatt at barn og ungdom har samme toleranse som voksne). Det er usannsynlig at eksponeringen for tartarsyre fra dosen av L-karnitin-L-tartrat vil medføre en helserisiko for noen av aldersgruppene.

 30. Rapportnr: 2016: 33

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Det finnes ikke relevante studier med L-leucin, L-isoleucin og L-valin i mennesker som dokumenterer skadelige effekter og ved hvilket dosenivå skader eventuelt inntrer. På grunn av ulik metabolisme hos mennesker og dyr kan ikke dyrestudier benyttes i risikovurdering av disse aminosyrene.

  På grunn av mangel på studier som undersøker skadelige effekter av disse aminosyrene har det ikke vært mulig for VKM å gi noen konklusjon om de spesifiserte dosene L-leucin, L-isoleucin og L-valin i kosttilskudd er skadelige.

 31. Publisert: 12.12.2016

  Rapportnr: 2016: 62

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Det er ikke vist negative helseeffekter fra L-lysin i studier med mennesker. Heller ikke i en toksikologisk dyrestudie ble det funnet negative helseeffekter fra L-lysin.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 2500, 2750 og 3000 mg/dag L-lysin i kosttilskudd vil representere en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år). 

 32. Publisert: 12.12.2016

  Rapportnr: 2016: 57

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  I 2013 gjorde VKM en risikovurdering av L-metionin. I forbindelse med oppdraget «andre stoffer» har VKM gjort et nytt litteratursøk tilsvarende som for de andre aminosyrene. Det ble imidlertid ikke funnet noen nye relevante studier for risikovurdering av L-metionin, og VKM opprettholder derfor konklusjonen fra risikovurderingen i 2013 om et øvre tentativt ”Guidance Level” på 210 mg L-metionin per dag.

 33. Publisert: 12.12.2016

  Rapportnr: 2016: 60

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Det er mangelfull kunnskap om negative helseeffekter av L-prolin hos mennesker. I to toksikologiske dyrestudier med rotter ble det ikke funnet negative helseeffekter fra L-prolin.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 50, 500, 1000, 1500 og 1800 mg/dag L-prolin vil representere en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

 34. Publisert: 12.12.2016

  Rapportnr: 2016: 59

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM fant ingen relevante studier som har undersøkt om det forekommer negative helseeffekter fra L-serin i mennesker. Det ble ikke funnet negative helseeffekter fra L-serin i tre toksikologisk dyrestudier med rotter.

  VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 50, 500, 1250, 1000, 1500 og 1750 mg/dag L-serin i kosttilskudd vil representere en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

 35. Publisert: 27.04.2017

  Rapportnr: 2017: 10

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  L-treonin er en essensiell aminosyre uten kjente negative helseeffekter. I søk etter vitenskapelig litteratur fant VKM fire humanstudier og en dyrestudie.

  På bakgrunn av humanstudiene konkluderer VKM med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 1200, 1500, 2000 og 2400 mg L-treonin per dag i kosttilskudd vil kunne innebære en risiko for negative helseeffekter i noen av de tre aktuelle aldersgruppene (barn 10 til <14 år ungdom 14 til <18 år og voksne ≥18 år).

 36. Publisert: 01.03.2016

  Rapportnr: 2016: 04

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Fire aspekter vedrørende trygghet av tryptofantilskudd er identifisert i tidligere rapporter:

  • Manglende appetitt, kvalme og oppkast, svimmelhet, søvnighet, skjelving, utmattelse og hodepine
  • Mistanke om økt risiko for grå stær
  • Eosinofili-myalgi-syndromet (EMS), en alvorlig tilstand som antas å være forårsaket av urenheter i tryptofantilskudd, selv om dette fremdeles er uavklart
  • Bivirkninger som skyldes interaksjoner ved samtidig bruk av antidepressive legemidler

  VKM konkluderer med at de spesifiserte dosene 250 mg/dag, 300 mg/dag og 450 mg/dag L-tryptofan i kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos voksne (≥18 år), ungdom (14 til <18 år) og barn (10 til <14 år). 

 37. Publisert: 12.12.2016

  Rapportnr: 2016: 61

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM fant ingen studier som har undersøkt om det forekommer negative helseeffekter fra L-tyrosin i mennesker. I en toksikologisk dyrestudie med rotter har L-tyrosin ført til forandringer i blant annet i lever og nyrer og økte blodfettnivåer.

  VKM konkluderer med at det er sannsynlig at de spesifiserte dosene på 1250, 1500, 1750, og 2000 mg/dag L-tyrosin vil kunne innebære en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

 38. Publisert: 27.06.2016

  Rapportnr: 2016: 61

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  Det foreligger ikke relevante studier med L-valin i mennesker som dokumenterer skadelige effekter og ved hvilket dosenivå de evt. inntrer. På grunn av ulik metabolisme hos mennesker og dyr kan ikke dyrestudier komme til anvendelse i risikovurdering av disse aminosyrene.

  På grunn av mangel på studier som undersøker skadelige effekter av disse aminosyrene har det ikke vært mulig for VKM å gi noen konklusjon om de spesifiserte dosene L-valin i kosttilskudd er skadelige.

 39. Publisert: 05.10.2017

  Rapportnr: 2017: 28

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  EFSA publiserte en ny risikovurdering av lecitin i 2017. VKM har gått gjennom EFSAs vurdering og kan ikke se at det er behov for å gjøre en egen vurdering, siden EFSAs vurdering dekker de aldersgruppene og problemstillinger Mattilsynet har bedt VKM å vurdere.

  Basert på EFSAs vurdering av lecitin er det usannsynlig at en daglig dose på 10100 mg lecitin fra kosttilskudd forårsaker negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år).

 40. Publisert: 27.06.2016

  Rapportnr: 2016: 29

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer at det er usannsynlig at en daglig dose på 10 mg lykopen fra kosttilskudd forårsaker negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) eller voksne. 

 41. Publisert: 27.06.2016

  Rapportnr: 2016: 31

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM konkluderer at det er usannsynlig at en daglig dose på 1,5 mg piperin fra kosttilskudd forårsaker negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

 42. Publisert: 08.10.2020

  Rapportnr: 2016: 31

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  VKM har fått et nytt oppdrag fra Mattilsynet om å risikovurdere «andre stoffer».

 43. Rapportnr: 2015: 22

  Bestillt: 05.05.2015

  Hovedbudskap:

  For taurin i kosttilskudd konkluderer VKM at det er usannsynlig at et daglig inntak av 750, 800 eller 900 mg vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter for barn (10 til <14 år), mens et daglig inntak av 1000 eller 2000 mg kan representere en risiko for negative helseeffekter.

  VKM konkluderer videre at det er usannsynlig at et daglig inntak av 750, 800, 900 eller 1000 mg fra kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter for ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år), mens et daglig inntak av 2000 mg kan representere en risiko for negative helseeffekter.

  For taurin i energidrikker (300, 350 eller 400 mg taurin per 100 ml energidrikk) konkluderer VKM at det er usannsynlig at noen av konsentrasjonene vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (3 til <10 år), barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år) ved et gjennomsnittlig kronisk inntak.

  VKM konkluderer videre at et høyt kronisk inntak kan representere en risiko for negative helseeffekter for barn (3 til <10 år) i alle tre konsentrasjonene, mens det er usannsynlig at de fører til negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥ 18 år).

  Det var ikke tilgjengelige data som kunne brukes til å risikovurdere et høyt akutt inntak av taurin i energidrikker.

Kontakt

Inger-Lise Steffensen

Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

T: 21 07 65 30

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler