Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av sju dietetiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: Andre innspill

Publisert: 14.08.2008

 
 
 

Hovedbudskap:

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi har vurdert de dietetiske produktene Neocate LCP, Add Ins Complete, Lanaflex, Fresubin 2 kcal Drink/Fresubin 2 kcal Fibre Drink, NeoPhe, Alicalm og Nutramigen AA.

Vurderingene er publisert i protokollen fra møtet i faggruppen 27. mai 2008.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler