Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av oppdatert søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 41

Publisert: 17.12.2010

Hovedbudskap:

En søknad om å benytte Fullerene C60 som et tilsetningsstoff til mat inneholder ikke tilstrekkelig dokumentasjon til at den kan oversendes til EU-kommisjonen og EFSA (EUs mattrygghetsorgan) for videre behandling.

Det er konklusjonen i en vurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. 

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk har gjennomgått virksomhetens søknad om tillatelse til å bruke nanopartikkelen Fullerene C60 som en komponent/antioksidant i lakse- og fiskeolje.

I søknaden hevdes det blant annet at stabiliteten ved lagring av fiskeolje forbedres gjennom at Fullerene C60 har konserverende egenskaper. 

VKM vurderte også i 2006 tilsendt dokumentasjon fra den samme søkeren om bruk av Fullerene C60 som et tilsetningsstoff til mat på oppdrag fra Mattilsynet. I den foreløpige vurderingen som da ble utarbeidet, konkluderte faggruppen med at dokumentasjonen som fulgte søknaden var så mangelfull at det ikke var mulig å gjøre en fullstendig risikovurdering.

På bakgrunn av VKMs kommentarer til den opprinnelige søknaden sendte virksomheten inn en ny søknad med oppdatert dokumentasjon til Mattilsynet.

I det nye oppdraget fra Mattilsynet ble VKM bedt om å vurdere om den oppdaterte søknaden fra virksomheten inneholder tilstrekkelig informasjon og data til at søknaden kan oversendes til EU-kommisjonen og EFSA for videre behandling.

Faggruppen har vurdert om den oppdaterte søknaden oppfyller kravene i EUs tidligere vitenskapelige komité for næringsmidler (SCF, nå EFSA) sin veiledning for hvilken dokumentasjon søknader om bruk av tilsetningsstoffer skal inneholde.

Faggruppen konkluderer med at også den oppdaterte søknaden er mangelfull og dårlig presentert. Blant annet mangler fortsatt nøkkelinformasjon til å kunne vurdere om Fullerene C60 trygt kan brukes i mat. Faggruppen har også stilt spørsmål ved relevansen av noen av de oppsummerte dataene i søknaden.

Faggruppen mener derfor at søknaden ikke oppfyller kriteriene for å bli vurdert nærmere av EU-kommisjonen og EFSA.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler