Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av D-tagatose

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 27

Publisert: 15.09.2010

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomført en vurdering av søtningsstoffet D-tagatose.

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet har mottatt en søknad om å bruke D-tagatose som søtningsmiddel i større doser enn det som tidligere har vært vurdert i EU.

Flere av sjokoladeproduktene som er søkt godkjent inneholder over 40% D-tagatose.

Syltetøy som er søkt godkjent inneholder rundt 24%, sjokoladepålegget 39% og kjeks fra 10-24% D-tagatose.

Vurderingen er gjennomført at VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og er basert på en gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig litteratur og norske kostholdsdata.

Ved akutt belastning har enkelte voksne rapportert om problemer med luft i magen, kvalme og oppkast ved en dose på 29 g D-tagatose. Dette er en dose som lett kan overskrides ved bruk av produktene som er søkt godkjent.

Ingen studier foreligger på barn. Det er ikke kjent om inntak av D-tagatose over lang tid vil innebære noen risiko, men forstørret lever og en økning i urinsyrenivået har vært observert i dyreforsøk.

D-tagatose er mer aktiv i Maillard-reaksjoner enn for eksempel glukose, laktose og andre monosakkarider. Maillard-reaksjoner er en samlebetegnelse for kjemiske reaksjoner mellom sukker og protein når disse varmebehandles.

Hvorvidt dette er et helseproblem vil være avhengig av mengde tilgjengelig aminosyrer og D-tagatose, samt hvilke reaksjonsprodukter som dannes i Maillard-reaksjonen. Her foreligger det ikke data som tilsier at VKM kan foreta en vurdering av eventuelle helseeffekter. 

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler