Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 11 medisinske næringsmidler

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 15

Publisert: 18.03.2005

Hovedbudskap:

På faggruppemøte 10. mai 2005 sluttbehandlet faggruppen for ernæring, dietiske produkter, ny mat og allergi vurderingene av 11 medisinske næringsmidler. Konklusjonen fra faggruppen fremkommer i vedlagte protokoll fra møtet.


Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler