Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering, spredning av fiskesykdommer gjennom pelsdyrfôr

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 53

Publisert: 05.10.2005

Hovedbudskap:

VKM har oversendt en vurdering av faren for spredning av fiskesjukdommer ved bruk av dødfiskensilasje uten varmebehandling og/eller uensilerte biprodukt i pelsdyrfôr til Mattilsynet. Vurderingen er utført av Vitenskapskomiteens Faggruppe 8; Dyrehelse og dyrevelferd basert på en rapport utarbeidet av en ad hoc-gruppe.

Vurderingen konkluderer med at risikoen for smittespredning fra fôrkjøkken/pelsdyrfarm til ville fiskepopulasjoner vil være minimal, som følge av den geografiske beliggenhet av så vel fôrkjøkken som pelsdyrfarmer og de driftsrutiner mv. som er etablert ved produksjon og oppdrett.