Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - slakting av dyr uten bedøvelse

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 02

Publisert: 18.01.2008

Hovedbudskap:

På grunn av de alvorlige lidelsene dyr utsettes for i forbindelse med slakting uten bedøvelse, bør husdyr alltid bedøves før de avlives med blodtapping. Dette er konklusjonen i en vurdering fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Slakting av dyr uten bedøvelse før avliving har i mange tiår vært forbudt i Norge. Personer med religiøs tro som krever kjøtt fra dyr som er slaktet uten forutgående bedøvelse, har fått tilgang på dette gjennom import av kjøttvarer fra land hvor slike slaktemetoder tillates.

Det viser seg nå å være vanskelig å finne slikt Shechita-slaktet eller Halal-slaktet kjøtt med forsvarlig hygienisk kvalitet.

Mattilsynet har derfor bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet vurdere om avlivning av slaktedyr ved avblødning uten forutgående bedøvelse medfører risiko for lidelse som er vesentlig større enn ved avblødning etter forutgående bedøvelse.

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen spesielt vurdere:

1) om slakting med avblødning som avliving uten bedøvelse er dyrevelferdsmessig forsvarlig for fjørfe, småfe, storfe og kanin

2) hvordan snittet i så fall bør legges ut fra hensynet til best mulig dyrevelferd, herunder minst mulig smerte og raskest mulig inntreden av bevisstløshet, og med bibehold av krav i hygienebestemmelsene.

European Food Safety Authority (EFSA) har i 2004 utarbeidet en omfattende rapport over emnet "Welfare aspects of animal stunning and killing methods" som blant annet tar for seg bedøvelse og avlivning av storfe, småfe og fjørfe.

I tillegg har EFSA i 2006 utarbeidet rapporten "The welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail." Disse rapportene er brukt som utgangspunkt for faggruppens uttalelse.

Oppsummert er konklusjonene fra EFSAs panel for Animal Health and Welfare som følger: Due to the serious animal welfare concerns associated with slaughter without stunning, pre-cut stunning should always be performed.

Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) slutter seg til EFSAs konklusjon, og svar på spørsmål fra Mattilsynet blir følgelig: På grunn av de alvorlige lidelsene dyr utsettes for i forbindelse med slakting uten bedøvelse, bør husdyr alltid bedøves før de avlives med blodtapping.

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler